۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

تحلیلی بر اطلاعیه اخیر وزارت خارجه امریکا و وضعیت جنبش مقاومت جندالله

اخیرا وزارت خارجه امریکا در اقدامی مشکوک و کاملا غیر منصفانه و مغرضانه جنبش مقاومت جندالله را در لیست سازمانهای تروریستی خود قرار داد که این اقدام خشم تمامی آزادیخواهان جهان را برانگیخت و سوالاتی را هم پدید آورد که چرا دولت امریکا یک سازمان و جنبش آزادیخواه را در این لیست داخل نمود ؟ و آیا این اقدام امریکا در راستای بدست آوردن پاسخ مثبت ایران در موضوع برنامه هسته ای است ؟ و آیا این تصمیم به نفع امریکا است یا مشکلات بیشتری را برای امریکا پدید خواهد آورد و دهها سوال دیگر که شاید تاریخ پاسخ بسیاری از این سوالات را بدهد.
به نطر بنده امریکا با این تصمیم دچار اشتباهی بزرگ شد که از یک سو راه را برای جنایتهای بیشتر رژیم جبر و استبداد ،جنایت و درنده خوئی هموار نمود تا به آسانی و با نام مقابله با تروریسم و بدون هراس از جامعه جهانی به جنایت علیه اهلسنت و ملت مظلوم و ستمدیده بلوچ بپردازد.
از سوئی امریکا با این اقدامش تلاشهای صورت گرفته توسط جنبش برای ایجاد جو و فضائی برای مبارزات مسالمت امیز و سیاسی را که جنبش با سفرهای سیاسی در سراسر جهان آغاز نموده بود را کند نمود زیرا مارک تروریسم مانع بسیاری از سفرهای سیاسی و فعالیتهای دیپلماتیک فعالان سیاسی جنبش به بسیاری از کشورها می شود و در این صورت فعالیتهای جنبش بیشتر در عرصه نظامی منحصر می شود که شادی رژیم ایران از این تصمیم امریکا هم سودی ندارد و رژیم بیش از پیش هدف حملات نظامی جنبش قرار خواهد گرفت.
از سوئی امریکا با این اقدام خود جنبش را که در ارتباط با گروههای نظامی منطقه با احتیاط گام برمیداشت به سوی ارتباط با این گروهها سوق داد و این به نفع نظامی جنبش است زیرا تماسها با گروههای نظامی در جهان به هر صورت فوائد خود را دارد و این سبب می شود جنبش با این گروهها در منطقه بلوچستان همکاری نماید همکاری جنبش با این گروهها سبب مشکلات زیادی برای امریکا می شود زیرا جنبش جندالله ارتباطات وسیعی در دو سوی مرز هم در ایران و پاکستان و هم در ایران و افغانستان دارد که خوشبختانه تمامی این مناطق بلوچ نشین هستند و مردم مناطق از جندالله به شدت حمایت می کنند و همکاری جندالله با گروههای مخالف امریکا موجب مشکلات بسیار زیادی برای امریکا خواهد شد و این همان موضوعی است که جندالله در اطلاعیه خود بدان اشاره نموده است و به نفع امریکاست که در این تصمیم خود تجدید نظر نماید و با دشمن تراشی بیهوده منطقه را برای خود ناامن نکند.
به طور مثال اگر جندالله با طالبان و القاعده همکاری کند و مناطق کوهستانی بلوچستان را در اختیار آنها بگذارد و تسهیلات استفاده از دریا را در اختیار انها بگذارد مشکلات امنیتی بزرگی برای امریکا پدید خواهد آمد.
این یک امر مسلم است که جنبش جندالله یک قدرت نظامی و سیاسی در منطقه است و امریکا با این تصمیم به جای نشان دادن چهره خوب از خود ملت بلوچ را در مقابل خود قرار داد که این امر موجب مشکلات فراوانی برایش می شود.
و بهتر است امریکا با تجدید نظر در این تصمیم از تصمیم خود باز آید.
دلاور بلوچ

۱ نظر:

ناشناس گفت...

امریکا باید و مجبور است که در این عملکردش تجدید نظر کند .
مرگ بر رژیم ولایت فقیه ایران
مرگ بر خامنه ای
زنده باد بلوچستان