۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

این برچسب را به مبارزان سرمچار و همه ملت بلوچ تبریک می گوییم

این برچسب را به مبارزان سرمچار و همه ملت بلوچ تبریک می گوییم .
این برچسب جدا از نشان دادن نحوه نگرش بیگانگان بر مردم بلوچ و مبارزات بر حقشان ، تبلیغات سوء رژیم آخوندی ایران برضد جنبش حق طلبی مردم بلوچ و اهل سنت ایران را بر آب کرد تا نشان از استقلال فکری و عملی مردم بلوچ و مبارزان سرمچارش در هر صحنه ای باشد .
و بهترین کلمه لایق این بیانیه لقب «مضحک» است .
زنده باد مقاومت.
زنده باد آزادی.
زنده باد بلوچستان
یکی از خوانندگان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

برچسب تروریستی زدن بر سازمانهای آزادیبخش مانند جنبش مقاومت جندالله و سازمان پژاک و بسیاری دیگر سازمانها بر عملکرد این سازمانها هیچ تاثیری نخواهد گذاشت که بصورت طبیعی به منافع بلند مدت بیگانگان اثر منفی خواهد گذاشت و احتیاجی به تهدید و ارعاب ندارد .
فقط سازمانها و افرادی منافعشان با برچسب و کاغذ پاره ای به خطر خواهد افتاد که مزدور و آلت دست بیگانگای هستند و همه چیز به آنها از سوی اربابانشان دیکته می شود و حیاتشان در گرو میزان حمایت و ترزیق حامی آن خواهد بود .
اساس سازمانهای راستین بر محبوبیت مردمی بنا شده است و تا زمانی که هر سازمانی مردم را در هر شرایطی با خود همگام و همسو داشته باشد ،قدرتمند محسوب گشته و به راحتی با هر مسئله و مشکلی روبرو خواهد شد و اینگونه برچسبها برای آن مشکلی به حساب نمی آیند بلکه در بلوغ فکری و تشکیلاتی سازمان سودمند بوده و تاکیدی است بر کلیدی بودن حضور و ضرورت حضورشان در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای .
اینجاست که این سازمانها می بایست بر مبارزات خود تمرکز بیشتری داشته و هوشیار باشند تا شکار این سری تبلیغات مسموم نگردند که آنها را ناخواسته وارد مسائل جانبی گردانده و از راه و هدف اصلی خویش منحرف بگرداند .
گمشادزهی
مرکز مطالعات بلوچستان
بلوچستان غربی