۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه

گر دیوارها را اینقدر بلند کنید که پرنده از عبورشان عاجز باشد ، اما از دست مبارزین نمی توانید در امن باشید

حسين ذوالفقاري' فرمانده مرزباني رژیم آخوندی ازاستحكامات، تجهيزات و دیوارهای طویل و عریض ، سیم خاردارها و مین ها در نوار مرزي ايران و پاكستان در بلوچستان اشغالی - زاهدان ديدن كرد.
و مانور تبلیغاتی با دهها هلی کپتر دادند که ما با این دیوارها و سیم خاردارها از دست سرمچاران بلوچستان در امان خواهد بود.
ذوالفقاری و سایر مزدواران رژیم جمکرانی بدانند که امنیت از طویل بودن دیوارها در بلوچستان قائم نمیشود ، تا زمانیکه ملت بلوچ به حقوق ملی و مذهبی خود نرسیده اند ، رژیم آخوندی و زابلی های صیغه ای از دست مبارزین در امن نخواهد بود.
گر دیوار ها را اینقدر بلند کنید که پرنده از عبور دیوارهایتان عاجز باشد ، هزاران مین کشت کنید ، این مبارزین هستند که پر در می آورند و به سوی شما با واسکت های استشهادی شان پرواز خواهند کرد و شما را تکه تکه و صیغه خانه هایتان را ویران خواهند کرد.
ناکو وشدل

۲ نظر:

ناشناس گفت...

اين حکومت دست نشانده است و برای حفظ منافع غرب آمده استhttp://parsdailynews.com/video/3486.htm

ناشناس گفت...

سلام
دیروز یکی از دوستانم بمن گفت چندروز قبل وقتی به مرز رفته بود با صحنه عجیب وخنده داری برخورد کرده است او گفت تعدادی از مسافرکشهای افغانی بوسیله نوعی اسید یا مشابه ان اقدام به سوراخ کردن دیوار کرده ویک هفته از انجا مسافرو بقیه اجناسی که وارد ایران میشوندرا وارد خاک ایران کرده اند که در اخرین مرحله که 120 نفرافغان قصدعبور داشته اند با مامورین ازهمه جا بیخبر برخورد کرده ودستگیرشده اند وقتی ازچند نفر مسافرکش همچین کاری براید پس سرمچاران بلوچ روزگار رژیم را سیاه خواهند کرد
انشاالله