۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

خوشا آنانکه…….

خوشا آنانکه با اثبات ایمان بساط کفر برچیدند و رفتند
خوشا آنانکه با عشق جهادی شهادت را پسندیدند و رفتند
خوشاآنانکه فرمان الله را بگوش خویش بشنیدندورفتند
خوشا آنانکه با ایثار هستی زهستی دیده پوشیدند و رفتند
خوشا آنانکه بهر یاری دین علیه کفر جنگدیدند و رفتند
خوشا آنانکه وقت دادن جان بجای گریه‌‌ خندیدند ورفتند
خوشاآنانکه با گلبانگ تکبیر چو شیر خروشیدند و رفتند
خوشا آنانکه بذر لاله با خون به خاک تیره پاشیدند و رفتند
خوشا آنانکه درزندان طاغوت زمرگ خود نترسیدند و رفتند
خوشا آنانکه در زندان طاغوت زمرگ خود نترسیدند و رفتند
خوشاآنانکه پیروزی ما را
به چشم خویش دیدند و رفتند
بدریان ایران

هیچ نظری موجود نیست: