۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

عید آمد و مادران بلوچ در سوگ فرزندانشانند که توسط رژیم آخوندی بیگناه اعدام شده اند

عید آمد و سرزمین بلوچستان در حمکرانی زابلی افراطی است.
عید آمد و مادران بلوچ در سوگ فرزندانشانند که توسط رژیم آخوندی بیگناه اعدام شده اند.
عید آمد و ملت بلوچ را می ربایند ، به زندان و سیاهچال ها می اندازند، ترور میکنند و اعدام میکنند.
عید آمد و ظلم ، جور ، استبداد جنایتکاران خامنه ای این دیار را فرا گرفته است .
عید آمد و علمای اهل سنت در بدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفته اند ، ممنوع الخروج شده اند ، توسط تندروها مورد سوء قصد قرار میگیرند ، در زندان ها انداخته میشوند.
عید آمد و ملت بلوچ به کوهستانهای بلوچستان هجرت کرده و در بدترین شرایط زندگی میکنند.
عید آمد و جوانان بلوچ از ظلم و جنایتهای رژیم آخوندی به تنگ آمده و با امیر جنبش حاج محمد ظاهر بیعت جهاد و شهادت نموده اند.
ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: