۱۳۸۹ آبان ۱۴, جمعه

انگيزه مبارزین ازمقاومت دربرابر ظلم جانيان رژيم فقط ظلم ستيزي و حق طلبي است.

امريكا اول بيايد دربلوچستان ظلم رژيم خونخوار آخوندها را مشاهده كند و بعد نظرش را در مورد مجاهدان جان بركف بلوچ ابراز دارد كه انگيزه شان ازمقاومت دربرابر ظلم جانيان رژيم فقط ظلم ستيزي و حق طلبي است.
قابل ذکر است چندی بيش و درماه مبارك رمضان مامورين جاني رژيم اخوندي در غرب بلوجستان در شهر جاسك سه جوان 18 ساله بلوچ بنام هاي:1-شهيد سيد محمود قتالي 2-شهيد ميرحاتم نوشيرواني 3-شهيد فرهاد رئيسي را كه به قصد تفريح به اطراف شهرجاسك رفته بودند به طور فجيعي به شهادت رساندند.
حالا بايد قضاوت كرد كه آیا اين عمل رژيم ناشايست است يا حق طلبي جوانان مجاهد قوم مظلوم ؟؟؟
(( تك تيرانداز بلوچ از مكران غربي))

هیچ نظری موجود نیست: