۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

نه از الاغ نشانی هست و نه از الاغ سوار

روز 4 آبان (سه شنبه ) یك دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سیاسی واحد نوشهر و چالوس در اعتراض به سهمیه ناچیز بنزین با یک راس الاغ از نوشهر خود را به دانشگاه چالوس رساند و مرکب خود را مقابل دانشگاه پارك كرد. حراست دانشگاه پس از متعرض شدن به الاغ بی زبان، به دانشجویانی که اطراف الاغ و دانشجوی سوار کار آن جمع شده بودند اخطار متفرق شدن داد. نه تنها کسی متفرق نشد، بلکه عده دیگری از دانشجویان نیز که از ماجرا با خبر شده بودند خود را به محل رساندند. حراست که دستور دارد مانع هر تجمعی بشود، دانشجوی کارشناسی ارشد، الاغ و چند تن از دانشجویانی که ماموران را "هو" کرده بودند بازداشت کردند. تاکنون نه از الاغ خبری هست و نه از الاغ سوار کارشناس ارشد و نه از آن چند دانشجوئی که در کمند حراست گرفتار شدند.
لینک زیر: فیلم کامل تردد با الاغ در اعتراض به کمبود بنزین
http://parsdailynews.com/video/3445.htm

۱ نظر:

ناشناس گفت...

برچسب تروریستی زدن بر سازمانهای آزادیبخش مانند جنبش مقاومت جندالله و سازمان پژاک و بسیاری دیگر سازمانها بر عملکرد این سازمانها هیچ تاثیری نخواهد گذاشت که بصورت طبیعی به منافع بلند مدت بیگانگان اثر منفی خواهد گذاشت و احتیاجی به تهدید و ارعاب ندارد .
فقط سازمانها و افرادی منافعشان با برچسب و کاغذ پاره ای به خطر خواهد افتاد که مزدور و آلت دست بیگانه ای هستند و همه چیز به آنها از سوی اربابانشان دیکته می شود و حیاتشان در گرو میزان حمایت و ترزیق حامی آن خواهد بود .
اساس سازمانهای راستین بر محبوبیت مردمی بنا شده است و تا زمانی که هر سازمانی مردم را در هر شرایطی با خود همگام و همسو داشته باشد ،قدرتمند محسوب گشته و به راحتی با هر مسئله و مشکلی روبرو خواهد شد و اینگونه برچسبها برای آن مشکلی به حساب نمی آیند بلکه در بلوغ فکری و تشکیلاتی سازمان سودمند بوده و تاکیدی است بر کلیدی بودن حضور و ضرورت حضورشان در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای .
اینجاست که این سازمانها می بایست بر مبارزات خود تمرکز بیشتری داشته و هوشیار باشند تا شکار این سری تبلیغات مسموم نگردند که آنها را ناخواسته وارد مسائل جانبی گردانده و از راه و هدف اصلی خویش منحرف بگرداند .
گمشادزهی
مرکز مطالعات بلوچستان
بلوچستان غربی