۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

امریکا طرفدار خامنه ای جنایتکار است ، که به جای محکوم کردن جنایتهای خامنه ای بر علیه ملت بلوچ و اهل سنت ، ناعادلانه مبارزین را محکوم میکند

دیروز وزارت امور خارجه ی امریکا مبارزین ملت بلوچ را در لیست تروریستی خود قرار داد ، و مفتخرانه بیانیه ی خود را در رسانه هی دنیا نشرکرد و کشوری که ادعای مبارزه با رژیم و تروریست را میکرد به دنیا و جهانیان نشان داد که حامی و طرفدار تروریست است ، بلکه با کسانی که بر علیه تروریست مبارزه میکنند برچسب تروریست میزند ، امریکا از این بابت دچار اشتباه بزرگی شده است به زودی درک خواهد کرد.
امریکا قبل از این اقدام شرمناک خود باید فرق بین تروریست و مبارزه با تروریست را میدانست ، و ناعادلانه و ناجوانمرادنه قضاوت نمیکرد.
اگر از امریکاییان سوال کرده شود شما که شما چرا از دورترین نقطه جهان به افغانستان و عراق آمده اید و بر مردم بیگناه وحشیانه حمله میکنید ، یقینا جواب میدهند برای امنیت مردم امریکا و مبارزه با دشمنان امریکا.
حالا امریکا باید بداند که چرا سرمچاران بلوچستان با رژیم آخوندی مبارزه مسلحانه میکنند ، چرا بمب بر بدن می بندند و به جنایتکاران و مزدوران خامنه ای حمله ور میشوند و جان خود را از دست میدهند ، یقینا و برحق گروهی افراطی و جنایتکار همانند گرگ وحشی بر این ملت حمله ور شده اند ، ملت بلوچ و اهل سنت از خود دفاع میکنند ، و ملت بلوچ بر خامنه ای و آخوندها حمله نکرده است ، این آخوندها هستند که بر ملت مظلوم بلوچ حمله ور شده اند.
امریکا نباید قضاوت یکطرفه کند ، همانطور که امریکاییان بر مردم بیگناه حمله ور میشوند وشعار امنیت بر امریکا را سر میدهند و این شعارشان ناحق و کذب است
در حالیکه مبارزین بر حقند و رژیم و زابلی های افراطی همانند گرگی درنده ای بر مردم بلوچ و اهل سنت حمله ور شده اند ، سرزمین بلوچستان را اشغال کرده اند جوانان را میکشند و اعدام میکنند و می ربایند خانه ها ومساجد را تخریب می کنند .
آیا ملت بلوچ حق ندارد از دیار ، سرزمین و ناموس خود دفاع کند ، آیا امریکا میخواهد ملت بلوچ فقط تماشاگر باشد
آری ! امریکا دشمن ملت بلوچ است نه دوست ؛ بلکه امریکا طرفدار خامنه ای جنایتکار است ، که به جای محکوم کردن جنایتهای خامنه ای بر علیه ملت بلوچ و اهل سنت ، ناعادلانه مبارزین را محکوم میکند.
نتیجه این است که الکفر ملت واحد ، کفر یکی است امریکا و ایران با یکدیگرند برادرند و دشمنان ملت بلوچ و اهل سنت هستند.
امریکا باید بداند که لیاقت تکلیف روشن کردن برملت بلوچ را ندارد و کسی نیست و حق ندارد بر مبارزین حق تکلیفی کند.
امریکا بداند نود و نه درصد مردم بلوچستان مسلمان نند و بر شریعت و قوانین اسلام پایبند هستند و بر خلاف شریعت محمدی ، به خاطر راضی شدن سگ هاری همانند امریکا ، عمل نمی کنند.
دوما امریکا در بیانیه ی خود تشریح کرده است که به خاطر عملیات استشهادی و کشتن جنایتکاران خامنه ای مبارزین را در لیست تروریستی خود قرار داده است ، جالب است امریکا در افغانستان و عراق اینقدر از حملات استشهادی ضربه دیده است و اینقدر سربازنش هلاک شده اند ، خیلی از این عملیات های ترس و واهمه دارد و در هر جای دنیا و در هر جنبشی این عملیات ها را ببیند برچسب تروریستی میزند ، امریکا خودش با بمب های خوشه ای هزاران نفر را در افغانستان و عراق شهید کرد اقدام جنایتکارانه ی خود را صلح آمیز میداند اما مبارزین بلوچستان که برای استحقاق حقوق خودشان بمب بر تن می بنند و قیام میکنند این عمل زیبا را تروریستی میداند.
از بدوی انقلاب تا حال رژیم آخوندی نعره ی مرگ بر امریکا را سر میدهد و امریکا هم ندای مبارزه با رژیم را سر میدهد ، انسان متوجه میشود که این دوطرف بر خلاف همدیگر هیچ کاری را انجام نداده اند و دشمنی این دو جنایتکار در حد شعار است نه نکند که امریکا تقیه را از رژیم یاد گرفته است و دو طرفین تقیه گرانه آواز دشمنی سر میدهند اما در باطن دوست و همدیگر یکدیگرند.
پس خامنه ای دوست امریکاست و اوباما یاور رژیم است و این دو جنایتکار کاری جز عوام فریبی ندارند
مردم دنیا باید گول مکرهای این دو جنایتکار را نخورند و به مبارزه ی خود ادامه دهند.
ابوعبدالمالک امیری

هیچ نظری موجود نیست: