۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

قرار گرفتن عمودی ماه بر کعبه مشرفه

پدیده ای که در خلال یک ماه دو بار تکرار می شود عمودی قرار گرفتن ماه بر کعبه مشرفه در مکه مکرمه دیروز شنبه و پنجشنبه آینده است.
روز نامه "عکاظ" چاپ عربستان سعودی در شمارۀ دیروز شنبه نوشت: رئیس انجمن نجوم و فلک در جده "ابو زاهره" اظهار داشت: حسابات فلکی متعلق به حرکت ماه به دور زمین نشان داد که ماه امشب روز چهارم عید قربان و روز پنجشنبه آینده به شکل عمودی بر کعبه ظاهر خواهد شد که در خط زوالی متوسط در ساعت 11:19:30 شب به وقت محلی و با روشنی 99 در صد صورت ماه روشن خواهد شد و کسی که در مسجد الحرام حاضر باشد ماه را در وسط آسمان مشاهده خواهد کرد.
وی افزود: ماه روز پنجشنبه همین هفته دو باره به این پدیده باز خواهد گشت که در ساعت 15: 00: 3 سپیده دم پنجشنبه با صورت روشن 88 در صد ظاهر خواهد شد.
ابو زاهره گفت: پدیدۀ عمودی قرار گرفتن ماه و خورشید و سایر سیارات بر کعبه بر صحت بودن حسابات فلکی و تعیین سیر حرکت و موقعیت دقیق این سیارات در گنبد آسمان را نشان میدهد و از این پدیده ساکنان کشور های خلیج و کشور های عربی و سایر کشور های جهان استفاده میتوانند طوریکه جهت قبله را با آسانی و بدون هیچگونه مانعی در وقت عمودی شدن ماه بر کعبه دریافته میتوانند.

سنی نیوز

هیچ نظری موجود نیست: