۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

لعنت خدا برظالمین کفتارصفت اطلاعات

سلام حافظ اسماعیل جوانی آرام ومتین است و کوچکترین عمل خلافی انجام نداده است چرا باید دستگیرشود!
حافظ اسماعیل بیگناه دستگیر میشود اما آخوند گلستانی که فیلم سکس او با زن یک اخوند دیگرهمه جا پخش شده وهمه مردم دنیا شاهد حرکات ننگین این آخوند بوده وهستندبدون هیچ آزاد میگردد!
لعنت خدا برظالمین کفتارصفت اطلاعات
نظر یکی از کاربران

هیچ نظری موجود نیست: