۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

خطاب به امریکا : به شما چه مربوط كه از آن سر دنيا حال كه حامي ستمديدگان نيستيد دخالت در نوع مبارزات مردم بكنيد٠

دولت امريكا بياید راهكار نشان بدهد٠وقتي كه اين حكومت ترور ميكند سنگسار ميكند جوانهاي مردم را تجاوز ميكند دخترهاي مردم را بعد از تجاوز زنده زنده ميسوزاند زنان ابستان را اعدام وووو فقط به جرم طلب ازادي٠
اخه ملت چه كاركنند?هركس هم كه بخواد جلو اين وحشي گري ها ايست كند مهر تروريسم از هر طرف ميخورهد٠مگه مردم ما آدم نيستند مگر حق اسايش كه نه حق زندگي ندارن?
ما تو اين ٣٠سال حكومت ننگين اخوندي نديديم كه دولت امريكا كوچكترين حمايت عملي از مردم بكند كه هيچ كه چه بسا تابه امروز هميشه در جهت منافع و استحكام حكومت كار كرد.
به تو چه مربوط كه از آن سر دنيا حال كه حامي ستمديدگان نيستيد دخالت در نوع مبارزات مردم بكنيد٠
با آرزوي سلامتي و پيروزي تمام مبارزان ضد حكومتي ايران٠
ساسان از سويد

هیچ نظری موجود نیست: