۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

اساس سازمانهای راستین بر محبوبیت مردمی بنا شده است و تا زمانی که هر سازمانی مردم را در هر شرایطی با خود همگام و همسو داشته باشد ،قدرتمند محسوب گشته

برچسب تروریستی زدن بر سازمانهای آزادیبخش مانند جنبش مقاومت جندالله و سازمان پژاک و بسیاری دیگر سازمانها بر عملکرد این سازمانها هیچ تاثیری نخواهد گذاشت که بصورت طبیعی به منافع بلند مدت بیگانگان اثر منفی خواهد گذاشت و احتیاجی به تهدید و ارعاب ندارد .
فقط سازمانها و افرادی منافعشان با برچسب و کاغذ پاره ای به خطر خواهد افتاد که مزدور و آلت دست بیگانه ای هستند و همه چیز به آنها از سوی اربابانشان دیکته می شود و حیاتشان در گرو میزان حمایت و ترزیق حامی آن خواهد بود .
اساس سازمانهای راستین بر محبوبیت مردمی بنا شده است و تا زمانی که هر سازمانی مردم را در هر شرایطی با خود همگام و همسو داشته باشد ،قدرتمند محسوب گشته و به راحتی با هر مسئله و مشکلی روبرو خواهد شد و اینگونه برچسبها برای آن مشکلی به حساب نمی آیند بلکه در بلوغ فکری و تشکیلاتی سازمان سودمند بوده و تاکیدی است بر کلیدی بودن حضور و ضرورت حضورشان در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای .
اینجاست که این سازمانها می بایست بر مبارزات خود تمرکز بیشتری داشته و هوشیار باشند تا شکار این سری تبلیغات مسموم نگردند که آنها را ناخواسته وارد مسائل جانبی گردانده و از راه و هدف اصلی خویش منحرف بگرداند .
گمشادزهی
مرکز مطالعات بلوچستان بلوچستان غربی

هیچ نظری موجود نیست: