۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

آسیاب

مسلمان امروز وقت آن رسیده که با امید به خدا و در سایه قران و سنت
پیامبر (ص) راه عزت و آزادی را پیمود . برادر و خواهر مسلمان
اکنون وقت آن رسیده که به حقیقت ادعای مشرکین پی برده باشی .
کسانی که ادعای ام القرای جهان اسلام را داشتند دیدیم که چگونه از
قران مجید در عظیم آباد زابل و شیخ فیض مشهد رونمایی کردند .
چگونه این پیش قراولان سپاه دجال به استقبال علما و طلاب رفتند و
چگونه با علما و مدارس باقی مانده دارند سازش می کنند .
آری دیروزنوبت شیخ فیض مشهد و عظیم آباد زابل بود و امروز
حافظ اسلام و سایر علمای کردستان ، خراسان ،
بلوچستان به جرم حقیقت قال الله و قال الرسول مهمان شهادت هستند
فردا هم نوبت من و شما ، صبر کن اول نوبت آگاهان و حق گویان
است . فردا نوبت ملت بی سرپرست و فاقد علم و سیاست .
برخیز آیا وقت آن نرسیده که به خود آیی؟
دوستدار شهدای جندالله

هیچ نظری موجود نیست: