۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

فیلترشکن های جدید


فیلترشکنهای امروز مرکز پخش برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران - برای عبور از فیلتر سایت مورد نظر از یکی از سایت های زیر استفاده کنید. ممکن است بسیاری از سایتهای زیر هم اکنون فیلتر شده باشند. سعی کنید تمام سایتهای درج شده را امتحان کنید.
https://bidard.com/fa/
https://motobadel.com/fa/
https://unblockchat.info/
http://61.31.137.142
http://124.9.193.23
http://114.36.26.186
http://124.8.73.98

http://pxi2.fileave.com/
http://175.180.168.201
http://122.126.162.98
http://www.webproksee.info
http://aboutproxybrowser.info
http://whitesurf007.info
http://www.redfilterproxy.info
http://www.filteringcontentproxy.info
http://proxybrowseranswers.info
http://andproxybrowser.info
http://trueproxyzone.info
http://pxi2.fileave.com/
http://www.unblocktheweb.info/
http://www.webprocsii.info
http://www.bypassallnow.info
http://www.freebypassall.info
http://www.bypassallonline.info
http://www.mybypassall.info
http://unlock-today.info
http://pxi2.fileave.com/
http://browser-anonym.info
http://unlock-webmail.info
http://all-unblock.info
http://fr-tunnel.com

۱ نظر:

ناشناس گفت...

کابوس فیلتر در ایران به همت فعالان حقوق بشر در ایران پایان یافته
http://hraicp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:1&catid=1:000&Itemid=5