۱۳۸۹ آبان ۲۸, جمعه

بخش فارسی صدای آمریکا از منافع آخوندها حمایت می کند

کینت تیمرمن واشنگتن تایمز هر روز که می گذرد حکومت ایران به ساختن بمب اتم نزدیک تر میشود چیزی که کسی مایل به پذیرفتن آن نیست ولی آمریکا وظیفه اخلاقی دارد که همه امکاناتش را برای جلوگیری از اجرای برنامه های تسلیحات اتمی ایران بکار برد پیش از آنکه ما یا متحدان ما ناگزیر به عملیات نظامی علیه این کشور شوند

هیچ نظری موجود نیست: