۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

زابلی های افراطی جنگ را بر علیه ملت بلوچ آغاز کرده اند و می ربایند و میکشند و اعدام میکنند ، الان وقت آنست که ملت بلوچ واکنشی نشان دهد


سرزمین بلوچستان این روزها شاهد دستگیری علمای اهل سنت و بزرگان دین است ، یکی پس از دیگری علما توسط اطلاعاتی های رژیم که همگی شان زابلی های افراطی می باشند ربوده میشوند و در سیاهچال ها و سلولها انداخته میشوند.

ملت بلوچ باید الان آگاه و بیدار باشد ، که زابلی های افراطی جنگ را بر علیه ملت بلوچ آغاز کرده اند و می ربایند و میکشند و اعدام میکنند ، الان وقت آنست که ملت بلوچ واکنشی نشان دهد

وقت آنست که تمام ملت بلوچ به کوهستانهای بلوچستان هجرت کنند و در مقابل این ظلم سکوت نکنند و به دشمنان درس عبرتی بدهند.

من به عنوان یک شهروند بلوچ از مبارزین میخواهم که شما امید ملت بلوچ و اهلسنت هستید ، هر چه زودتر انتقام ربوده شدن ، علمای اهل سنت را از زابلی ها افراطی بگیرید ، ما دعاگوی شما هستید

ولی مبارزین فراموش نکنید که چشمان ملت بلوچ و اهل سنت در انتظار عملیات شما هستند

هر چه زودتر اقدام کنید

یک شهروند بلوچ از دیار سرزمین اشغالی بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: