۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

مانور مزدوران رژیم آخوندی در سرزمین بلوچستان برای ایجاد ترس و رعب در بین مردم بلوچ

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اینجا سرزمین بلوچستان است ،بلی اشتباه نکنید ، سرزمین غیرت ، حماسه و ایمان ، سرزمین مردمان ساده و رشید ، سرزمین کسانی است که اجدادشان با هیچ قیمت تا به امروز نگذاشته اند آبی خوش از گلوی متجاوزان به پایین رود و بتوانند به تاراج و جنایت براحتی ادامه دهند.
توپ ،تانک و مسلسل اثر ندارد و دهها نه که صدها خائن نامرد و بزدل و به اصطلاح سیاسی هم در کنار این مترسکان شیاد متجاوز باشند فایده ای ندارد و حاشا و کلا که خامنه ای بتواند تاریخ را از تکرار باز دارد و بیایند دستگیر کنند ، تطمیع کنند ، تیرباران و بمباران و اعدام و استثمار و تاراج کنند اما بلی اما نمی توانند وجبی از اراده همین مردم ساده در بازپس گیری سرزمینشان از دست متجاوز و بیگانه کم کنند و همین مردم بلی همین مردم با همین سادگی و بی آلایشی خود ،آنچنان ضرباتی مهلک بر وجود نامیمون خامنه ای و مزدورانش وارد خواهند کرد تا با خفت و خواری به دست پای همین مردم بلی همین مردم افتاده و فراری را بر قراری ترجیح دهند و این نه غلویست و نه احساس بلکه تکرار تاریخ است ، تکرار مکرر تاریخ که ظالم با هر نامی از نمرود و چنیگز مغول گرفته تا هیتلر و استالین را به گورستان خود برده است .
بلوچستان از جیرفت و زابل تا جاسک و میناب و دشتیاری آزاد خواهد شد و فقط بلی فقط این فرزندان همین دیار غیرت ،حماسه و ایمان خواهند بود که خود سرزمینشان را با اراده خود ، فقط اراده خود اداره خواهند کرد .