۱۳۸۹ آبان ۱۴, جمعه

رویا به کدامین گناه کشته شدی ؟

به کدامین گناه کشته شدی؟
جرمت چه بود؟جای چه کسانی را تنگ کرده بودی؟
شهریاری؟ دکتر نورا؟ سلیمانی؟ زابلیهای بسیجی؟
تو را کشتند اما قاتلت نفس می کشد و زنده هست بولاقی بازپرس شعبه دوم دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان قاتل رویا سارانی (بنفشه) را تبرئه و آزاد کردگرچه بولاقی زابلی می خواهد پرونده بلوار برق زاهدان را مختومه نماید اما در دادگاه عدل الهی بولاقی و ستوان کشته گر (قاتل) به سزای عمل ننگینشان خواهند رسید.
از بستگان رویا سارانی

هیچ نظری موجود نیست: