۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

جندالله تهدید کرد به مصالح آمریکا در منطقه زیان خواهد زد

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از العربیه : جندالله با صدور بیانیه ای که امروز پنجشنبه 4-11-2010 نسخه ای از آن به العربیه.نت ارسال شد تهدیدکرد مشکلات زیانباری برای ایالات متحده آمریکا و متحدانش پدید خواهد آورد . در این بیانیه تاکیده شده است این تهدید در پاسخ به تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر افزودن گروه جندالله به فهرست تروریسم صورت می گیرد.
در بیانیه جندالله آمده است :"بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله تصمیم وزارت خارجه مبنی بر تروریست قرار دادن جنبش را محكوم نموده و این اقدام را موجب تشجیع رژیم تهران برای جنایت بیشتر در بلوچستان و علیه اهلسنت می داند و این اقدام امریكا موجب نا امنی بیشتر منطقه خاورمیانه خواهد شد و جنبش قطعا در برابر این اقدام امریكا اقدامات لازم خود را به اجرا درخواهد آورد و وضعیت استراتژیك بلوچستان و مرز دریائی اش و هم مرز بودنش با پاكستان و افغانستان مشكلات زیانباری برای امریكائیان و متحدانش پدید خواهد آورد و جندالله به این اقدام امریكائیان پاسخی در خور خواهد داد".
گروه جندالله در حالی در لیست تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار می گیرد که تهران بارها این گروه مسلح بلوچ را گاهی متهم به مزدوری برای واشینگتن و سیا و یا وابستگی به گروه القاعده می کرد .
جندالله در بیانیه شدید اللحن خود ضمن اتهام آمریکا به "حمایت وپشتیبانی از زورگویان و جنایتكاران و قاتلان وسفاكانی همچون شارون و صهیونیستها" افزود این کشور "امروز هم در راستای منافع خود از جنایتكاران رژیم ولایت جهل و جور و جنایت حمایت نموده و مظلومان و ستمدیدگان را تروریست معرفی نموده است و این اقدام امریكا ثابت نموده كه رژیم ایران دوست نزدیك امریكاست و این جنبش نیست كه با امریكا رابطه دارد."
جندالله همچنین درباره دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر سابق این گروه که پس از محاکمه اعدام شد، دولت افغانستان را که از آن به عنوان دولت دست نشانده آمریکا نام برده است متهم به تحویل رهبر سابق به دولت ایران کرده وبار دیگر بر دوستی میان پافشاری نموده می افزاید :" رهبر جنبش توسط دولت دست نشانده امریكا در افغانستان دستگیر و به ایران تحویل داده شد".
در بیانیه جندالله که برخلاف گذشته به جای نام "جنبش مقاومت مردمی ایران" با نام "جنبش مقاومت جندالله" به امضا رسیده آمده است :"جنبش مقاومت نه به حمایت امریكائیان نیازی دارد و نه باكی از محكومیت آنها دارد زیرا كه جنبش با تكیه بر پروردگار و با پشتیبانی مردم بپاخواسته است و به امید الله و با پشتیبانی و حمایت مردم به راه جهاد و مبارزه علیه ظلم و جنایت و تجاوز ادامه خواهد داد و شرق و غرب نمی توانند در مبارزات ملت مسلمان بلوچ تاثیری بگذارند."
این گروه مسلح بلوچ که می گوید برای دفاع از حقوق قومی و مذهبی بلوچها در ایران دست به سلاح برده است در پایان بیانیه خود اعلام کرد :"تكلیف ملت بلوچ را خود مردمان این دیار تعیین می كنند و نیازی به دخالت بیگانگان تهرانی و بیگانگان امریكائی ندارند و آن روز بسیار نزدیك است كه ملت مسلمان بلوچ به عزت و آزادی در سایه اسلام و قرآن دست یابند".
شایان ذکر است که ایالات متحده آمریکا تا کنون شماری از سازمان های ایرانی مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران را به گونه ای در فهرست تروریسم قرار داده که در این میان می توان به سازمان مجاهدین خلق و حزب حیات آزاد کردستان "پژاک" اشاره نمود.

http://www.alarabiya.net/articles/2010/11/04/124863.html

هیچ نظری موجود نیست: