۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

مهدی کروبی: دادگاه جنتی را تشکیل بدهید تا معلوم می شود طی 21 سال چه گذشته

آقای جنتی چه کسانی به شما مشاوره می دهند؟ به تعبیر خودتان سپاه و اطلاعات. همین افراد اتاق فکر و مشاوران شما هستند. اینها می خواهد احکام زندانیان نیز زیر نظر سپاه و اطلاعات باشد. آیا در نماز جمعه از خون آنان که زیر شکنجه کشته شدند دفاع کرده اید و از این شکنجه ها سخنی گفته اید؟ آیا شد در نماز جمعه بگویی که آقایان اطلاعاتی و نیروهای مسلح، سه پزشک تا به حال ترور شده اند، ببینید چه کسی آنان را کشته؟ چرا از پزشکان و اساتید دانشگاه کشته شده سخن نمی گوئید؟ پرونده دکتر معتمدی چه شد؟ آن پرونده استاد دانشگاه مرحوم محمدی به کجا رسید؟ شما که ادعا می کنید ما در هوا تروریست را می گیریم و از داخل پاکستان عطارزاده را می آوریم! تو دبیر شورای نگهبانی که کارش نظارت بر انتخابات و قوانین مجلس است! شما را با قوه قضائیه چه کاری است؟
می دانید نتیجه این سخنان شما چیست؟ نتیجه اش همان قتل های خودسرانه ای است که در گوشه و کنار مملکت اتفاق افتاد. نتیجه این حرف ها همان قتل های زنجیره ای کرمان شد. این رفتارها و سخنان است که باعث این اقدامات می شود. حرف های شماست که باعث می شود بازجوها به زندانیان بگویند که قاضی کاره ای نیست و همه کاره ما هستیم! من تعجب می کنم چرا جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ایشان چیزی نمی گویند؟
آقای جنتی شما به این افراد میگویی فتنه گر و آنان هم به شما می گویند فتنه گر که این حرف ها را میزنی و فتنه به پا میکنی. شما جواب اعمال خودت را بده. اگر یک دستگاه عادلانه ای در کشور وجود داشت و یک هیات منصفه ای تشکیل می شد آن وقت به شما نشان می دادیم که طی این ۲۱ سال چه کرده اید و چقدر حقوق مردم را ضایع کرده اید. با نظامیان و اطلاعاتی ها که می نشینید و بررسی می کنید و هر کسی را بخواهید رد می کنید و یا تایید می کنید. همین ها اعضای مجلس خبرگان را تعیین می کنند. چقدر حوزه های انتخاباتی را باطل اعلام کردید که حوادثی مانند کوهدشت و فریدون کنار و قزوین در آن رخ داد؟ چه اتفاقی در آن حوزه ها افتاد و چند نفر کشته شدند؟ شما مسئول آن اتفاقات هستید.
پیک نت

هیچ نظری موجود نیست: