۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه

تکان دهنده: ازدواج مرجع تقلید حکومتی با دختري 18 ساله

مرجع تقلید حکومتی با دختر 18 ساله ازدواج کرده است.آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید حکومتی وطرفدار سرسخت خامنه ای ودولت کودتایی با یک دختر جوان ازدواج کرده است.براساس گزارش های بدست آمده آیت الله ن.ه که از مراجع حکومتی به شمار می رود درحالی اقدام به ازدواج با یک دختر جوان کرده است که سنش به هشتاد سال رسیده است.برخی شنیده ها حاکی از این است که این مرجع تقلید حکومتی با دختری 18 ساله ازدواج کرده است.در طول چند سال گذشته تعداد زیادی از اخوندهای حکومتی با استقبال از طرح ازدواج مجدد مردان،با جعل وبیان احادیث وروایت های دروغین اقدام به تبلیغ پدیده ی شنیع چند همسری در کشور کرده اند.این روند به گونه ای بوده است که حتی لایحه ای به لایحه خانواده در مجلس مطرح و به رای گذاشته شد تا پدیده ی شنیع چند همسری رسمیت و قانونی شود.مجلس دست نشانده آخوندی که مدافع منافع آخوندها ودولت کودتایی است, با این لایحه در عمل تیشه به ریشه بنیان خانواده زد. اما کانون های مدافع حقوق زنان وبرخی رساناها با روشنگری واعتراض موجب مسکوت ماندن این لایحه تا چند صباحی شده اند. با درز خبر ازدواج مرجع تقلید حکومتی با یک دختر جوان به خوبی روشن می شودکه چرا برخی از مراجع دست نشانده این همه از این طرح پشتیبانی می کنند.درحقیقت قشر آخوند در کشور تنها گروهی است که هم در رواج وهم درعمل به پدیده ی چند همسری گوی سبقت را از دیگر گروه ها واقشار ربوده است. زیرا بیشتر مردان مخالف داشتن چند همسر به طور همزمان هستند ویا از عهده ی مخارج سنگین زندگی برنمی آیند, بنابراین به مساله ای به نام ازدواج مجدد هرگز فکر نمی کنند. بررسی ها نشان می دهد که پدیده ی شنیع چند همسری تنها در بین برخی مردان روستائی ویا عشایری کشورمان هم درحد محدود وجود دارد.اما آخوندها برای آنكه به اعمال ضد بشری وضد زن خود رنگ دینی وقانونی ببخشند از چند سال گذشته وبه ویژه در دروان ننگین دولت احمدی نژاد اقدام به ترویج این نوع بی بندوباری در سطح خانواده واجتماع کرده اند.به هر حال اگر اخبار مربوط به ازواج مرجع تقلید حکومتی با دختر جوان صحت داشته باشد که براساس منابع موثق درست است, آیارواج این گونه ازدواج ها خیانت به آرمان های انسانی نیست؟اگر درپس این گونه ازدواج ها تنها عقده های جنسی یک طرف ونیازهای مالی طرف مقابل در بین نیست پس چه مساله ای باعث چنین پیوند بی منطقی آن هم در سده ی بیست ویکم می شود؟
آژانس ايران خبر

هیچ نظری موجود نیست: