۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

سند شماره09ISTANBUL336 در مورد سرطان خون خامنه ای و مرگ عنقریب او و خودداری رفسنجانی از درگیر شدن با ایشان


این سند در مورد صحبتهای یک بازرگان معروف ایرانی که از نزدیکان رفسنجانی نیز میباشد, اشاره میکند که پس از وقایع اخیر بعد از "انتخابات" , رفسنجانی با در نظر گرفتن وضع سلامتی خطرناک خامنهای و سرطان خون غیر علاجش بزودی و در ماه های نزدیک خواهد مرد و بر همین مبنا ایشان علاقه ای به مبارزه با خامنه ای ندارد و دست از مخالفتهای خود حتی در شورای مصلحت نظام برعلیه مواضع خامنه ای برداشته و معتقد است که در این زمان باید بسیار محتاطانه و حداقل خود نمائی رفتار کرد. این بازرگان ایرانی به مسئول آمریکائی گفته ا...

هیچ نظری موجود نیست: