۱۳۸۹ آبان ۶, پنجشنبه

مانور تبلیغاتی قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به نام نادمین مبارزین جنبش مقاومت جندالله در رسانه های رژیم و عکس العمل مردم بلوچستان

رسانه های رژیم آخوندی این روزها مانور تبلیغاتی گرمی را به نمایش گذلشته اند
چند معتاد و قاچاق فروش را در تلویزیون دعوت میکنند و به ایشان رشوه ی اجازت حمل و نقل موادمخدر در سرتاسر ایران میدهند تا بیاید در تلویزیون دروغگوی شان اعتراف کند : که من عضو جنبش مقاومت مردمی - جندالله بوده ام و الان پیشمان شده ام
واقعا خنده دار است ، مردم بلوچستان این گونه کارتونک بازی ها را به خوبی تشخیص میدهند ، رژیم میخواهد مردم بلوچستان و ایران را فریب بدهد که در این جنگ پیروز شده است و مبارزین شکست خورده اند و اظهار ندامت کرده و خواستار تامین از رژیم هستند
من به عنوان یک شهروند بلوچ شاهد این گونه مانورهای بوده ام و به خوبی تشیخیص داده ام مبارز کیست و معتاد کیست ؟؟؟!!!
رژیم بداند که مردم بلوچستان جلوتر این معتادین و قاچاق فروشان را می شناختند که مبارز نبوده اند ، بلکه سوداکران مرگ بوده اند
مردم بلوچستان گول مانور تبلیغاتی رژیم را نخواهند خورد ، بلکه روز به روز روح مبارزه و قیام علیه مزدوران توانمندتر میشود
و مبارزین هیچ وقت ناامید نمیشوند و ندای شاگردان امیرجان شهادت یا پیروزی است
هیچ وقت از جهاد و قیام شان پشیمان نمیشوند و نخواهند شد
زابلی های افراطی و مزدورا رژیم بدانند که این شمایید روزی پشیمان خواهد شد و شکست خواهند خورد و سرزمین پاک بلوچستان بدست مبارزین پاک خواهند افتاد.

یک شهروند بلوچ از زاهدن

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این خود نشانی دیگر از پیروزی مبارزان سرمچار بلوچستان است که رژیم پوسیده خامنه ای در واپسین روزهای حیات خود به دست و پای زبونتر از خود افتاده است .
به آن دلقکهای دروغگو که خود را بازیچه و مهره این رژیم کرده اند باید گفت که ای شما ، چطور می توانید به چشمان فرزندانتان نگاه کنید؟!؟! یعنی گرفتن مجوز ترانزیت مواد مخدر اینقدر ارزش دارد که انسانیت خود را زیر پا بگذارید و خود را نزد این قاتلان نزدیکانتان خوار و ذلیل کنید!؟ در بلوچستان کمتر خانواده ای یافت می شود که یکی از عزیزانش توسط رژیم به شهادت نرسیده باشد !
به هر حال مبارزان بلوچستان اصلا به این دلقک بازیهای رژیم توجه نکنید و هر وقت اینچنین حرکتی می بینید بدانید که درست عمل کرده اید و موفق بوده ایدو مردم با شمایند که رژیم به خیال باطل خود می خواهد با این سری اعمال مثلا ذهن مردم را نسبت به شما خراب کند و اثبات و اعتراف دیگری است بر اینکه رژیم همچنان از شما در هراسی مضاعف بسر می برد و این حرکات را در جزم کردن هر چه بیشتر عزم خویش بکار گیرید و با تدبیر هر چه بیشتر بر پیکره پوسیده رژیم بتازید تا سرنگونیش و اهتزاز پرچم حق.
باطل محکوم به شکست است و حق پیروز است.
پایان.