۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

سرمچاران بلوچستان و ملت بلوچ شکست ناپذيرند


ببينيد چه مصمم ، شجاعانه «الله اکبر» گويان و مردانه با مشتهای گره کرده بر بالای دار ، ظلمت و تباهی را درهم می کوبند!

درود و سلام به روح پاکشان، تحسين و تعظيم به پدر ها و مادرانی که چنين فرزندان سربلند، مؤمن و شجاعی پرورش داده و تقديم راه آزادی بلوچستان کردند.

سرمچاران بلوچستان و ملت بلوچ شکست ناپذيرند.

پيروزی از آن ملت بلوچ و فرزندان سرمچار بلوچ گلزمين است.

آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: