۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

قتل يكی ديگر از زندانيان در زندان ديزل آباد كرمانشاه

كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها:
قتل يكي ديگر از زندانيان بي دفاع در زندان ديزل آباد كرمانشاه
در پي خط قتل وكشتار زندانيان بي دفاع سياسي توسط باندهاي مافيايي مامور شده
رژيم ديكتاتوري در زندانها ، يكي ديگر اززندانيان بي دفاع در زندان ديزل آباد
كرمانشاه به شهادت رسيد .
پيمان خنجري 30 ساله و اهل قصر شيرين كه مدت 9 سال درزندان ديزل آباد
كرمانشاه بسر برده و از بيماري هاي بسياري كه طي مدت اسارتش در زندان به آن
مبتلا شده بود رنج ميبرد توسط ضرب و شتم شديد مزدوران بخدمت گرفته شده
مسئولين زندان ديزل آباد ، بشدت مضروب و مجروح شده و بدليل عدم رسيدگي به
جراحتهاي سنگينش روز 19 مهرماه جانش را ازدست داد .
اين خبر كه بتازگي از ايران بدست ما رسيده است نشان ميدهد كه رژيم ديكتاتور
تا چه حد كينه از زندانيان بي دفاع در دل دارد كه حتي در دوران اسارت عليرغم
شرايط بشدت غير انساني و ضد حقوق بشري كه درزندانهاي خود بويژه در شهرستانها
بر آنان اعمال ميكنند بازهم آنها را بحال خود رها نميكنند و توسط باندهاي
مافيايي خود در زندانها كه از بين زندانيان عادي محكوم به اعدام انتخاب شده و
با تطميع وتهديد آنان ، زندانيان بي دفاع سياسي را مورد حمله وهجوم دسته جمعي
قرار ميدهند و آنان را بقصد كشت مي زنند و بعدازآن هم بهداري زندان با عدم
رسيدگي كار ناتمام آنها را تمام ميكنند و زنداني بي دفاع جان خود را ازدست
ميدهد .
پيمان خنجري به رغم آن كه طي 9سال اسارتش, بارها براي مصاحبه تلويزيوني تحت
شديدترين شكنجه ها و فشارهاي روحي و جسمي قرار گرفت, اما حاضر به همكاري با
رژيم ديكتاتوري نشد و به همين خاطر وي همواره مورد غضب و كينه شكنجه گران
قرار داشت. رژيم آخوندي براي اعمال فشار بيشتر به اين زنداني سياسي او را در
بند زندانيان عادي و معتادين به مواد مخدر و مبتلايان به بيماريهاي مهلك قرار
داده بود.
پدر ومادروخواهرو همسر خواهر او نيز توسط وزارت اطلاعات در كرمانشاه دستگير و
سه سال را درزندان به اسارت گذراندند .
كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها , توجه عموم مراجع بين
المللي مدافع حقوق بشر, به ويژه كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ويژه
دستگيريهاي خودسرانه و شكنجه ملل متحد را به محكوم كردن اين جنايتهاي وحشيانه
و اقدام فوري براي نجات جان زندانيان از جمله اعزام يك تيم حقيقت ياب بين
المللي براي تحقيق پيرامون زندانهاي ايران فرا مي خواندو خواستار اقدام فوري
وعملي جهت وادار كردن اين رژيم به رعايت قوانين بين الملي حقوق زندانيان مي
باشد . مردم ايران هر اقدام عملي عليه متوقف كردن شكنجه و كشتار زندانيان را
بياد خواهند داشت و در فرداي ايران آزاد از آن قدرداني خواهند نمود .

هیچ نظری موجود نیست: