۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه

امام زمان جمکرانی ها در گلپایگان دستگیر شد

مرد 55ساله گلپایگانی که یک رمال بوده طی 5سال گذشته با تسلط نسبی به علم جفر توانسته بود ازخود قدرت نمایی کرده و ازهمین طریق تعداد زیادی مرید جذب نماید ،او با تشکیل یک گروه 7نفره اخیرا خود را امام زمان معرفی میکرد .
سایت حکومتی البرز نوشت:مرد 55ساله گلپایگانی با جذب مریدانی دراطرافش ،خود را امام عصر معرفی میکرد.
این گزارش حاکیست این فرد که یک رمال است به برخی رموز رمل و جفر آگاهی داشته و با نفوذ به افکار مردم توانسته بود عده ای را مرید خود سازد.
او با ترویج خرافه به سوء استفاده از مریدان خود بویژه زنان میپرداخت .
وی توانسته بود با ایجاد یک گروه 7نفره با ترویج افکار خود برخی از اصول اسلام را در ذهن اطرافیانش به چالش بکشاند و شبه افکنی نماید.
گزارش خبرنگار البرز حاکیست این فرد که اخیرا مدعی امامت نیز کرده بود با گزارشات مردمی دستگیر و تحویل مقامات قضایی گلپایگان گردید.
بهمراه این شیاد 3 مرد و 3 زن به اتهام همدستی با وی بازداشت شدند .

هیچ نظری موجود نیست: