۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه

اي لشكرجندالله آماده باش آماده باش.

اي لشكرجندالله آماده باش اماده باش.
بحر نبرد دشمنان آماده باش اماده باش. فدائيان اسلاميم و سوي جانان ميرويم.
باعشق ديدارخداماسوي رضوان ميروميم.....اي لشكرجندالله آماده باش آماده باش.
چون عشق ذات كبريادرجان ماافكنده شد......حركت درميدان جهاد درمابسي جوشنده شد.ماچون علي مرتضي شيريم به ميدان جهاد...مثل صحابه بر جهادآماده باش آماده باش....اي لشكراستشهاديون آماده باش آماده باش....بحرنبرددشمنان آماده باش آماده باش....فدائيان اسلاميم وسوي جانان ميرويم....باعشق ديدارخداماسوي رضوان ميرويم....ماسربازان خالدوفاروق اعظم گشته ايم....ماباخداي لايزال مردانه
پيمان شهادت بسته ايم....تافتح بلوچستان ماجان بگردانيم فداء....اي عاشق دين خداآماده باش آماده باش....شوق شهدشهادت رادرجان ودل داريم زياد....ترسي نداريم مازمرگ مابركنيم ظلم وفساد....مامرغ باغ ايزديم مشتاق عروج....مشتاق وصليم مابه يارآماده باش آماده باش....اي لشكرجندالله آماده باش آماده باش....ازريختن خون بلوچ درقلب ملك بلوچستان غيرتمان آمدبه جوش....تواي بلوچ باغيرت مردانه ات دشمن به زانوها نشان....دشمن شودخواروذبون آماده باش آماده باش.درملك بلوچستان بلوچ درخاك وخون غلتيده است....پير وجوان ومردو زن جور روافض ديده اند....اي عاميان دين حق جان رابه كف گيريدكنون....مثل جوانان جنبش آماده باش آماده باش....عزت ازآن مومنين اين وعده رب جليل....بايقين بروعده رب ماسوي ميدان ميرويم....ترسي نداريم مابه دل دشمن كنيم خواروخجل....بانعرهاي تكبيرحق چون ذبيح الله آماده باش آماده باش....اي لشكر جندالله آماده باش آماده باش
مجاهد بلوچ

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ا سلام !

ترکمن مجاهد

درود بر شهید عبدالمالک ریگی

درود بر شما ای سلحشوران بلوچ

ترکمن توحیدی و مجاهد منطقه ترکمن صحرا

ناشناس گفت...

شعر بسیار زریبا و جالبی بود و تاثیر زیادی روی من گذاشت .از شما برادران مجاهدم خواهش می کنم این شعر را بدهید یک خواننده به شکل سرود در آورد .البته حتما در این سرود اسم امام مجاهدان ،شهید اعظظم عبدالمالک قهرمان حتما باشد. این می تواند یک سرود حماسی تاثیر گذاری باشد .