۱۳۸۹ آبان ۴, سه‌شنبه

وقت آن رسیده که علیه خامنه ای جنایتکار فتوای جهاد اعلان شود

علمای پاکستان همراه چند تن از سیاسیون ، بر خلاف مشرف رییس جمهور جنایتکار سابق پاکستان جلسه ای را منعقد کرددند ، و فتوای دادن که مشرف واجل القتل است و حتی برای کشتن آن جایزه ی یک میلیاردی تعیین کردند ، اما متاسفانه دیگر دادن این گونه فتواها و جایزه ها دیر شده است و دادن این فتوای ارزشی ندارد ، مشرف در پاکستان نیست در کاخهای شهر لندن با بیشترین سیکیورتی زندگی میکند.
آری دیگر دادن فتوای بر خلاف پرویز مشرف ارزشی ندارد ، بر علمای پاکستان فرض بود که هنگامیکه مشرف در پاکستان جنایت میکرد و هزاران مردم بیگناه بلوچ و مذهبی را به شهادت رسانید ، در آن وقت باید فتوای میدادند ، اما دادن فتوای بعد از مرگ سهراب دیگر ارزشی ندارد.
خطاب من به علمای کرام سرزمین بلوچستان است ، آن علمای حق ، آن علمای ربانی ، علمایی که در سلولهای رژیم آخوندی مدتی را سپری کرده اند ، علمایی که مورد هدف چاقوکشان مزدوران خامنه ای جنایتکار قرار گرفته اند ، علمایی که آزادی بیان ندارند ، علمایی که دیگر حق شرکت در جلسه های دینی و مذهبی را ندارند .
عزیزان ملت بلوچ و اهل سنت منتظر فتوای شما جانشینان مکتب رسول الله هستند ، آیا وقت آن نرسیده است که اعلان فتوای جهاد بر خلاف خامنه ای جنایتکار کنید ؟؟؟؟
آیا خامنه ای ظالم و جنایتکار نیست ؟ آیا خامنه ای قاتل نیست ؟ آیا خامنه ای اشغالگر نیست ؟ آیا خامنه ای و مزدورانش به قرآن مجید اهانت نکردند ؟ آیا مساجد را تخریب نکردند ؟ آیا قرآن مجید را در زباله ها نینداختند؟
تا دیر نشده اعلان جهاد کنید ، ملت بلوچ و اهل سنت با شما خواهند بود و بر علیه استعمارگران قیام خواهند کرد .
و به خدای محمد ص قسم ، هزاران فدایی به پا خواهند خواست و با عملیاتهای آتشین خود رژیم آخوندی را واژگون و سرنگون خواهند کرد.
نصر من الله و فتح قریب
ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: