۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

هرگز مپندارید شهدا مرده اند ،بلکه زنده اند و در نزد پروردگار خویش روزی می خورند. قرآن کریم

اگر مقصد پرواز است،قفس ویران بهتر،پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد، از ویرانی لانه اش نمی هراسد.
” یاد لاله های سرخ بخیر “
یاد آنان که رفتند تا قرآن بماند…
یاد آنان که رفتند تا اسلام و ایران بماند…
یاد آنان که رفتند تا ما بمانیم…

هیچ نظری موجود نیست: