۱۳۸۹ آبان ۹, یکشنبه

به آن دلقکهای دروغگو که خود را بازیچه و مهره این رژیم کرده اند باید گفت : یعنی گرفتن مجوز ترانزیت مواد مخدر اینقدر ارزش دارد که انسانیت خود را زیر پا

این خود نشانی دیگر از پیروزی مبارزان سرمچار بلوچستان است که رژیم پوسیده خامنه ای در واپسین روزهای حیات خود به دست و پای زبونتر از خود افتاده است . به آن دلقکهای دروغگو که خود را بازیچه و مهره این رژیم کرده اند باید گفت که ای شما ، چطور می توانید به چشمان فرزندانتان نگاه کنید؟!؟! یعنی گرفتن مجوز ترانزیت مواد مخدر اینقدر ارزش دارد که انسانیت خود را زیر پا بگذارید و خود را نزد این قاتلان نزدیکانتان خوار و ذلیل کنید!؟ در بلوچستان کمتر خانواده ای یافت می شود که یکی از عزیزانش توسط رژیم به شهادت نرسیده باشد ! به هر حال مبارزان بلوچستان اصلا به این دلقک بازیهای رژیم توجه نکنید و هر وقت اینچنین حرکتی می بینید بدانید که درست عمل کرده اید و موفق بوده ایدو مردم با شمایند که رژیم به خیال باطل خود می خواهد با این سری اعمال مثلا ذهن مردم را نسبت به شما خراب کند و اثبات و اعتراف دیگری است بر اینکه رژیم همچنان از شما در هراسی مضاعف بسر می برد و این حرکات را در جزم کردن هر چه بیشتر عزم خویش بکار گیرید و با تدبیر هر چه بیشتر بر پیکره پوسیده رژیم بتازید تا سرنگونیش و اهتزاز پرچم حق. باطل محکوم به شکست است و حق پیروز است.
نظر یکی از خوانندگان تفتان

هیچ نظری موجود نیست: