۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

عکس، ژست اقتدار ارازل و اوباش جیره خواران رژیم اشغالگر

مزدوران جیره خوار بزدل رژیم اشغالگر، با نقاب و تا دندان مسلح ، شهروندان بی دفاع را لخت کرده آنها را "ارازل و اوباش" خوانده و ژست اقتدار می گیرند.
این بزدلان حتی از نشان دادن چهره خود وحشت دارند.
آیا این عکس نشانگر اشغال یک کشور نیست ؟!رژیم ادعا می کند که با آزار و اذیت شهروندان ، صاحبان اصلی سرزمین اشغال شده ایران ، می خواهد امنیت ایجاد کند ، ولی این عکس نشان می دهد که این امنیت نیست ، بلکه ایجاد رعب و وحشت برای بقای حکومت ننگین اشغالگراست.

هیچ نظری موجود نیست: