۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

شهریاری ای مردک خونخوار ، در انتظارم باش منم فدایی جندالله

شهریاری ای مردک خونخوار ، تروریست جنایتکار ، جانی فاشیست ، جمکرانی الاصل ، مزدور خامنه ای ، صیغه زاده ، دشمن قسم خورده ی ملت بلوچ ، زابلی افراطی تندرو ، قاتل مردم بلوچ ، دشمن صحابه ، قاتل همرزمانم .
میخواستم به تو بگم ، هر روز در تعقیبتم ، میخواهم انتقام خون برادرانم را از تو بگیرم ، میخواهم شما را به درک واصل کنم .
واسکت استشهادی ام مملو از سیفور با دو فیوز الکتریکی بر بدنم بسته ام ، هر روز دنبالت میگردم ، در جستجوی توام ، ولی از من فرار میکنی.
تا کی فرار !!!!!
روزی دستگیرت میکنم و فیوز را می فشارم و تا منفجر و قطعه قطعه ات کنم ،باشد به سزای اعمال ننگین برسی .
در انتظارم باش ، منم فدایی جندالله ، روزی در چنگ من گرفتار خواهد شد .
یک فدایی جندالله

هیچ نظری موجود نیست: