۱۳۸۹ مهر ۱۷, شنبه

اطلاعيه جديد جنبش مقاومت جندالله


به نام خدا
بدينوسيله جنبش مقاومت جندالله اعلام مي دارد كه امير حسين شيراني كارمند نيروگاه هسته اي در جنوب شرق اصفهان و در يك كارگاه مخفي بوده است كه سرپرستي و مديريت اين كارگاه با آقا زاده بوده است.
مسئولان هسته اي وسياسي رژيم ايران كه از خبر دستگيري اميرحسين شيراني توسط مبارزان جندالله در اصفهان شوكه شده اند به دروغپراكني روي آورده اند تا از اهميت اين موضوع بكاهند در صورتيكه تناقضگوئي مقامات سياسي و هسته اي ايران نشان مي دهد كه در حال دروغبافي هستند و مسئولان به خوبي مي دانند كه آقاي شيراني چه اطلاعات مهمي خصوصا در باره كارشناسان ارشد هسته اي همچون خنازره تهراني و .... دارد و نشر اين اعترافات براي رژيم ايران سنگين تمام خواهد شد.
هدف اصلي جنبش از دستگیری اين فرد آزادي بيش از 200 زنداني سياسي بلوچ و سني و اعضاي جنبش مقاومت جندالله مي باشد و اگر رژيم تا 1 هفته زندانيان را آزاد نكرد تمامي اطلاعات مهم بدست آمده از آقاي اميرحسين شيراني پخش خواهد شد تا جهان از فعاليتهاي مخفي هسته اي رژيم بيشتر آگاه شود.
جنبش به رژيم توصيه مي كند كه از عقلانيت كار گرفته و زندانيان سياسي و مذهبي را آزاد كند در غير اين صورت جنبش مجبور به پخش اطلاعات بدست آمده از اين كارمند نيروگاه هسته اي خواهد شد و اين به نفع رژيم نخواهد بود.

جنبش مقاومت جندالله

هیچ نظری موجود نیست: