۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

رژیم ولایت فقیه اگر حکومت آخوندی نیست، پس چیست؟

جعفر پویه
علی خامنه ای، ولی فقیه و رهبر رژیم سفاک جمهوری اسلامی روز گذشته (پنج شنبه) در قم در جمعی که خبرگزاریهای رژیم آنان را "علما، فضلا، اساتید، مدیران مدارس و طلاب حوزه علمیه قم" می نامند گفت: "نسبت دادن حکومت آخوندی به جمهوری اسلامی تهمت و دروغی آشکار است."او در حالی ماهیت آخوندی رژیم خود را حاشا کرد که در ادامه "تقسیم روحانیت به آخوند حکومتی و غیرحکومتی را غلطی فاحش" دانست و اینگونه همه آخوندها و آیت الله ها را در ظلم و ستم رژیم شریک دانست. او موقعیت امروزی قم را "بسیار بزرگ" دانست زیرا حضور پر رنگ مردم در تشییع جنازه منتظری، یکی از سرشناس ترین مخالفان خود را دیده و حملات پی در پی اوباش وابسته به بیت او به منزل و دفتر آیت الله صانعی را همگان شاهد بوده اند. به همین دلیل می گوید: "قم هیچگاه به اندازه امروز در تحولات و سیاستهای بین المللی مووثر نبوده و به علت همین موقعیت ممتاز، هیچگاه به اندازه امروز دوست و دشمن نداشته است."واقعیت اینست که دشمنی بزرگتر ار علی خامنه ای برای بسیاری از آیت الله هایی که حاضر به گردن گذاشتن زیر تیغ دستگاه اطلاعاتی و امنیت او نیستند، وجود ندارد زیرا او با حربه همین دین و ظاهر سازی ست که می تواند حکومت ظالمانه خود را توجیه کند.علی خامنه ای به عدم مشروعیت و مقبولیت خود در بین آخوندهای غیر حکومتی واقف است و می داند که بسیاری از آنان حتا موقعیت مذهبی او را نمی پذیرند. بنابراین سعی کرد با حیله و کلاشی و به هم بافتن آسمان و ریسمان، موقعیت رژیم خود را با حوزه هایی که تحت رهبری آخوندهای بلند پایه از رژیم او حمایت نمی کنند، گره بزند و گفت: "نظام اسلامی و در دل آن حوزه های علمیه، دو جریان عظیمی هستند که از زوایا و ابعاد فراوان به هم مرتبط و متصلند و در واقع سرنوشت آنها یکی است."اما در ادامه او همچنین برای بسیاری از آخوندها خط و نشان کشید و گفت: "صرف روحانی بودن برای به دست گرفتن مسوولیتهای حکومتی کافی نیست چرا که روحانی بودن به تنهایی صلاحیت آور نیست."اینکه به گفته علی خامنه ای روحانی بودن برای رژیم هیچ صلاحیتی ندارد، کاملن منظور او را مشخص می کند. صلاحیت در رژیم ولایت فقیه او از کانال ذوب در ولایت می گذرد، بنابراین از قبل مشخص می شود که او برای چه منظوری این ترهات را به هم می بافد. وی در ادامه حرفهایش می گوید: "نسبت حوزه های علمیه و نظام، حمایت، همکاری و کمک متقابل است."و اینگونه او سعی می کند تا با تطمیع آخوندهای حوزوی آنها را به زیر عبای ولایت خود بکشاند و می گوید: "نظام موظف است بدون اینکه در مسایل حوزه ها دخالتی کند به آنها کمک نماید چرا که مسایلی در این مجموعه ها وجود دارد که جز با کمک بیت المال، حل آنها ممکن نیست."اینکه او خود را متولی بیت المال می داند و در اختیار گرفتن ثروت ملی مردم ایران را از امتیازات خود قلمداد می کند، بر کسی پوشیده نیست. اما در ادامه با زیر سووال بردن استقلال حوزه علمیه که آیت الله های قم بر آن تاکید می کنند، می گوید: "عده ای می خواهند به نام استقلال، رابطه حوزه ها را با نظام قطع کنند."او حوزه را بی طرف نمی داند. او می گوید یا حوزه در صف دشمن قرار دارد و یا حامی نظام است، سرنوشت این دو به هم گره خورده و وی حاضر به بذل و بخشش کافی به حامیان حکومت خود است. استقلال در قاموس علی خامنه ای معنایی ندارد، او نیازمند همه جانبه حمایت آخوندهای قم است؛ اویی که رژیم خود را "غیر آخوندی" می نامد! کوسه و ریش پهن فقط در تصور آدم آشفته فکر و پریشان حالی همچون سیدعلی خامنه ای حیات دارد.

هیچ نظری موجود نیست: