۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

آقای خامنه ای کشتن ندا و مردم غیرمسلح نشانه اقتدار نیست، فقط نشانه ای از شرارت و جنایت است. این افتخار ندارد

تصور کنید که یک مرد سی ساله در یک اتاق با یک نوزاد تنها باشد و بعد از کشتی گرفتن با آن نوزاد، او را بکشد. آیا باید آن مرد را فرد قوی و قدرتمندی دانست؟ البته که خیر، او فقط یک آدم شریر است که جنایت کار است.
آقای خامنه ای،
کشتن ندا و مردم غیرمسلح نشانه اقتدار نیست، فقط نشانه ای از شرارت و جنایت است. این افتخار ندارد.
شما کار پلیس را اشتباه گرفته ای ، پلیس وظیفه اش کشتن مردم و شهروندان نیست، وظیفه پلیس حراست و حفاظت از شهروندان است، اگر پلیسی از شهروندان به نحو احسن محافظت کرد، پلیس مقتدری است، پلیسی که خود نسبت به کشتن شهروندان اقدام می کند، اسمش حتی دیگر پلیس نیست، بلکه یک گروه جنایت کار است.
زمانی یک پلیس مقتدر است که از فساد در آن خبری نباشد، یادت است که سردار زارعی با شش زن لخت دستگیر شد ؟ چه اتفاقی برایش افتاد ؟ در صورتی که مردم عادی اگر چنین کاری را می کردند، به سنگسار محکوم می شدند. این نشانه عمق فساد است.
پلیس دارای اقتدار پلیس انگلیس بود که زمانی که فرمانده ارشدش (علی دیزایی) یک پناهنده را بدون دلیل بازداشت کرد، او را از کار برکنار کرد و بعد هم با دادگاه برای محاکمه عادلانه او نهایت همکاری را کرد.
در همه دنیا پیدا کردن افراد فاسد در پلیس کار سختی است، اما در ایران پیدا کردن افراد سالم در نیروی انتظامی کار سختی است.

هیچ نظری موجود نیست: