۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

این صحنه ی دلاوری مبارزین جنبش مقاومت جندالله است ، این صحنه ی بزدلی مزدوران رژیم آخوندی است

این یک فیلم هالیوود نیست ، این فیلم کارتونکی هم نیست ، این یک فیلم ایستادگی و استقامت است ، فیلم حقیقی ، فیلم واقعی ، فیلم نیچرل ، فیلم شهادت و دلاوری ، فیلم قهرمانان ، فیلم دلاوران ، فیلم مبارزان .
فیلم دلاورانی به نام شهید ذبیح الله و همرزمانش است ، که در هنگام جنایت رژیم ، صدای الله اکبر را سر میدهند ، ناره ی الله اکبر مجمع زابلی های تندور را فرا میگیرد ، زابلی ها حیران وسرگردان میشوند ، که اینان کی هستند ؟ که از موت نمی هراسند !!


اینان کی هستند که این چنین عاشق شهادتند ! اینان قاچاقچی و تروریست نیستند ! اینان انسانان دیگری هستند !
آری ! به شجاعت برادر مجاهد شهید ذبیح الله بنگرید که پاسدارخامنه ای ، را از سکو پرتاب میکند ، آن پاسدار بیشرمانه واژگون میشود و بر زمین می غلطد ، زابلی ها حیران میشوند که این دلاوران با این همه نیرو ، این همه اطلاعاتی ، این همه بسیجی ؛ این همه نوکر و چاکر ، دلاورانه می جنگند ، دلاورانه صدای الله اکبر را سر میدهند.

مزدوران موجود در صحنه هنگامیکه صدای الله اکبر مبارزین را میشنوند ، میخواهند این ندای ایمان ، را بپوشانند ، بیشرمانه صدای وهابی را سر میدهند ، ولی ماشاء الله به غیرت دلاوران که صدایشان بالاتر از مزدوران طنین انداز میشود و صدای مبارزین نعره های دروغین زابلی را واژگون میکند.
آری ! اینان سربازان خداوند متعال اند ، اینان جان نثاران جندالله اند ، اینان شاگردان شهید اعظم عبدالمالک بلوچ هستند ، دنیا و جهانیان ببینند که اینان دلاوران سرزمین بلوچستان اند.
ببینید ، شجاعت و بهادری و رشادت و قهرمانی ، مردم بلوچستان را
این مردان خدا ؛ این عاشقان شهات ، بدون خوف ، بی باک همانند شیر ، در جوبه دار رژیم ، صدای الله اکبر را سر میدهند
دلاورانی چون شهید ذبیح الله و همرزمانش ، روح ایمان و جهاد را بر ملت بلوچ و اهل سنت زنده کردند.
این جوانان به ما روحیه ی جهاد دادند ، که با پاخیزید و بر خلاف این دژخیمان قیام کنیم
جهانیان ببینید ................. که اینان عاشقان وطنند ، عاشقان شهادتند
رژیم و مزدوران افراطی زابلی اش بدانند ، این فیلم را ببینند ، با غور وفکر بیاندیشند ، که فرزندان بلوچستان ، شاگرادان شهید اعظم همانطور که شما عاشق دنیا و مال و دولت هستید ، این دلاوران عاشقان شهادتند و تا چوبه ی دار صدای الله اکبر و شریعت و شهات را سر میدهند .
این صحنه ی دلاوری مبارزین جنبش مقاومت جندالله است ، این صحنه ی بزدلی مزدوران رژیم آخوندی است .

در آخر دلاوری و بهادری این شهیدان را به خانوادهای محترم ایشان و مبارزین جندالله تبریک می گویم که با مردانگی و شجاعت خود ، کارنامه ی ذلت بخشی را بر رژیم آخوندی ثبت نمودند.
ناکو وشدل

۲ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.youtube.com/taftaanbaloch

ناشناس گفت...

http://www.youtube.com/watch?v=03oTtvkYMMI