۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

فعالیت مجدد خبرگزاری بلوچ نیوز – بلوچنا

با درخواست کاربران وبینندگان گرامی خبرگزاری بلوچ نیوز – بلوچنا فعالیت مجدد خود را آعاز مینماید.
لذا از تمام دوستان و مدیران وب نویسان گزارش میشود در انتشار آدرس جدید بلوچنا همکاری و همیاری نمایند.


با سپاس : مدیریت خبرگزاری بلوچ نیوز – بلوچنا

هیچ نظری موجود نیست: