۱۳۸۹ آبان ۷, جمعه

حق با كيست‏

بسم الله الرحمن الرحيم
شايد يادتان باشد چندسال پيش گروهك تروريستي حزب الشيطان لبنان به رهبري حسن نصرالله واردجنگ بااسرائيل شدند كه به جنگ 33روزه معروف است
امااين جنگ ازكجا اغازشد جريان از آنجاآغازشد كه چند تن ازنيروهاي گروهك تروريستي حزب الشيطان به يكي از پاسگاههاي مرزي اسرائيل حمله كردند
وتعدادي ازنيروهاي اسرائيلي راكشتند و تعدادي را ربودند و در آن زمان رژيم ايران كه بلندگوي گروهك بودوهست ازاين به عنوان دفاع از لبنان ياد ميكرد، چطورميشود كه در بلوچستان اشغالي اگركسي به اين همه ظلمي كه برمردم ازسوي رژيم ميشود انتقادي كندبه اوبرچسب تروريست و عوامل آمريكازده ميشود در حالي كه نوكران رژيم درلبنان به پاسگاههاي مرزي حمله ميكنند واز آن به عنوان دفاع ومقاومت ياد ميشود .
در اينجا شما خود قضاوت كنيد كدام جريان حق است؟

مجاهد بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: