۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

چرا جنگی زهی ها و ساداتی ها ، جنایت زابلی های تروریست را محکوم نمیکنند ؟!!

چرا مظلوم را یار و یاوری نیست ، چرا وقتی که مظلوم کشته ، شکنجه ، مورد حمله قرار گیرد او را تریبون و همدردی نیست ، اگر اه بکشد همه گویند این مظلوم تروریست است ! گر سکوت کند او را ضاربی هست !
آری چند روز پیش افراطیون زابلی به یکی از اساتید مسجد مکی حمله ور میشوند ، زابلی های خنجر بدست ، عالم با ایمانی که برای ادای نماز عصر به سوی مسجد میرفت ، در مسیر راه حیوانهای وحشی به او حمله ور میشوند ، با چاقو و خنجر این عالم را مورد هدف قرار میدهند ، زخمی و پر از خون میشود ، زابلی ها با پراید شیشه دودی و پلاک دولتی با سکون از صحنه ی جنایتشان دور میشوند.
زابلی ها بعد از این جنایت ننگین و شومشان در ساعات اولیه سایت مسجد مکی را مسدود میکنند ، تا جرمشان پوشیده بماند ، اما این سایت های وبلاگهای سرزمین بلوچستان بودند ، که جنایت زابلی های افراطی را به گوش جهانیان رسانیدند.
اما کیست که این صدای مظلومان را بشنود کیست که به اه مظلومان پاسخ مثبتی بدهد ؟
کیست جنایت این ستمگران را محکوم کند ؟ کیست ....
کجایند جنگی زهی ها و ساداتی ها که جنایت زابلی های تروریست را محکوم کنند ؟!! چرا این جیره خواران و مزدوران جنایتهای زابلی های تروریست را محکوم نمیکنند !!
در حقیقت از این مزدوران و جیره خواران امیدی نیست ، اما سند مزدوری شان برای مردم بلوچ و اهلسنت آشکار گردید.
مردم بلوچستان از این جیره خواران می پرسند ای کسانی که هنگامیکه مبارزین در عملیاتهای آتشین خود جنایتکاران سپاهی و بسیجی را هلاک میکند ، شما مستقیما در تلویزیون های رژیم با جبه و عمامه حاضر میشوید و عملیات مبارزین را محکوم میکنید ، اما بر جنایت زابلی ها چشم پوشی و سکوت میکنید !
آیا مولانا حافظ اسلام یک بیگناه نبود ، یک عالم دین نبود ، آیا حافظ اسلام یک امام مسجد نبود ، آشکار است و عیان او بیگناهی بیش نبود جرمش این بود یک بلوچ و یکی سنی بود ، جرمش این بود که جیره خوار و مزدور نبود.
عزیزان ملت بلوچ شما خودتان اندکی قضاوت کنید ، عادلانه بدون تعصب ، آیا الان وقت جهاد نیست ، آیا الان وقت قیام نیست ؟ آیا وقت آن نیست که پا به کوهستانهای بلوچستان گذاشت و با یاران امیر عبدالمالک شهید ملحق شد.
عزیزان گوش فرا دهید !!! گر من و تو سکوت کنیم و نظاره گر این جنایت زابلی ها باشیم ، پس فردا منتظر باشیم این زابلی بر من و تو با چاقو و خنجر حمله ور خواهد شد.
بیایید ناجی مردمان پاک سرزمین بلوچستانمان باشیم .
ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: