۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

عملیات اخیر مبارزین جوابی آتشین به دروغهای شاخدار سرکرده ی سپاه سلمان در پهره بود

عملیات اخیر مبارزین ملت بلوچ وقتی به قوع پیوست ، که جاهد جناتیکار سرکرده ی سپاه سلمان در پهره آمده بود و از مزدورانش تعریف کرده بود ، او که در این جلسه صراحتا بر خلاف مبارزین به دروغ افکنی پرداخته بود و از نیروهای سرکوبگرش تجلیل کرده بود که عملیاتهای مبارزین را به خوبی خنثی میکنند.
الحمد لله به فضل خداوند متعال ، مبارزین در یک عملیات سازمان یافته و استراتژیک از کوهستانهای بلوچستان به سمت نیروهای اشغالگر حرکت کردند و در یک عملیات کمین دهها تن از مزودران را به درک واصل کردند.
در حقیقت این عملیات جوابی آتشین به دروغ های شاخدار سرکرده ی سپاه سلمان بود ، که مبارزین در ظرفیت 24 ساعت به سخنان دروغین این جانی جوابی آتشین دادند و نشان دادن که رژیم در مقابل عملیاتهای مبارزین شکست خورده است و این شیران بلوچستانند که شکست ناپذیرند ، که مثل آب بر نیروهای اشغالگر ترصد کرده و عاشقانه می جنگند و به پایگاههای خود مردانه ، سالمانه و غازیانه بر میگردند.
معاون امنیتی رژیم که از عملیات جدید مبارزین به وحشت افتاده بود ، هراسان شده از کشته شدن یکی از بزرگترین مزدورانش گروهبان فرهمند خبر داد ، و گفته بود که چندین تن دیگر از مزدوران زخمی هستند ، اما این اعتراف معاون امنیتی رژیم در بلوچستان دروغی بیش بود که تعداد هلاک شدگان را کم اعلان کرد ، تا ترس و وحشت بین نیروهایشان کم شود و تا باشد عملیات مبارزین را کم جلوه و پوشیده نگه دارند.
اما دیری نگذشت که دروغ این مکاران فاش شد و مردم خاش دهها تن از جسد ناپاک مزدوران را به چشمهای خود دیده اند ، و چندین زخمی در بیمارستانهای تحت علاج اند و حالت تعداد زیادی وخیم است
مبارزین باری دیگر گل کاشتند ، و به جنایتکاران درسی دادند که شما همانطور برادران مان را می کشید ، کشتن شما هم آسان است ، شما از دادگاه عدالت مبارزین جان سالم در نمی برید ، و این جنگ چریکی است به شما نشان میدهد انتقام خون ، خون است.
جوانان بی باک و شیردل ، کلاشهای رنگینشان را بر دوش انداخته و تا خروج نیروهای اشغالگر هرگز بر زمین نخواهد انداخت و نعره ی پیروزی یا شهادت سرمیدهند
نصر من الله و فتح قریب

ناکو وشدل

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دروت و سلام پہ بلوچ ورناھان و سرمچاران،گجرے لاپ سوچی و مود بہ جانش سیخ بیت،سرفراز و سرسبز بات بلوچستان،