۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

با مشاهده ی فیلم جنایت مزدوران رژیم ، شهرستانی هایی که زابلی های تندرو و افراطی ، را بیگناه می دانستند الان جنایتکار و فاشیست خواهند دانست

با مشاهده فیلم جنایت زابلی های افراطی و استقامت و بهادری شیرمردان بلوچ ، برهمگان ثابت شد که زابلی های افراطی از نجس ترین افراد روی زمینند ، حتی بدتر از یهود و هنود .

این فیلم ثابت میکند که جنایتکار کیست و مظلوم کیست ؟

بر جهانیان و ملت غیور ایران ، آشکار شد که جنایتکاران زابلی ، از روش فاشیستی خامنه ای تقلید میکنند و برای کشتن جوانان بلوچ بیقرارند.

جوانانی که مزدوران زابلی رژیم مظلومانه دستگیر شده بودند و در ظرف 24 ساعت ، بدون هیچ مدرک و سندی اعدام میشوند ، مجمعی از زابلی های جمکرانی را جمع میکنند ، که بیایند تماشاگر کشتار چند جوان بیگناه بلوچ باشند ، بیایند از جنایت زابلی ها خوشی کنند ، بیایند جنایت را ببینند تا بعد از جنایتشان نقل و شیرینی تقسیم کنند.
با مشاهدی این فیلم شهرستانی ها دیگر زابلی ها هموطن خود نمیخوانند ، بلکه جنایتکاران از نسل هیلتر ، جنایتکارانی از نسل چنگیزخان مغول.
رژیم آخوندی و زابلی های افراطی تمام سعی و کوشش خود را کردند ، که این فیلم در دست رسانه های بین المللی و داخلی نیفتد ، تا جنایتشان پوشیده دفن شود ، به همین خاطر رژیم مکررا به دست اندرکاران سایت یوتیوب سفارش میکرد که این فیلم جنایتشان را حذف کنند ، اما فضل خدای متعال و اخلاص این مبارزین بود ، که این فیلم جنایت رژیم در سراسر دنیا نشر گردید و با استقبال بینظیر رسانه ها مواجه گردید ، خبرنگاران و مدیران سایت ساکت ننشستند و به جنگ رسانه ای خود ادامه دادند ، هی آپلود میکردند
و نوکران رژیم حذف میکردند ، تا حالا این جنگ ادامه دارد ...
در حقیقت رژیم در دنیا بدنام شد .
زابلی های افراطی در دنیا بدنام شدند .
شهرستانی هایی که زابلی های افراطی و تندرو ، را بیگناه می دانستند الان جنایتکار خواهند دانست
زابلی را مشاهده میکنیم که از مرگ جوانان ما خوشحالی مکینند و طبل میزنند و صدای وهابی را برای پوشیده کردن صدای الله اکبر مبارزین ، سرمیدهد .
با دیدن این فیلم غیرت و مردانگی مردم بلوچستان به پا خواهند خواست .
با مشاهده ی فیلم جنایت زابلی های افراطی ، یقینا دهها جوان بلوچ و اهلسنت قیام خواهند کرد و در فداییان جندالله نام خود را ثبت خواهند کرد و بمب بر بدن خواهند بست و انتقام شهید ذبیح ها و همرزمانش را از مزدوران خامنه ای خواهند گرفت .
بیایید با انتشار فیلم جنایت زابلی های تندور و بهادری دلاورمردان سرزمین بلوچستان ، با مبارزین همکاری و همیاری نماییم و این فیلم را در سرتاسر بلوچستان تقسیم کنیم ، تا ملت بلوچ از ظلمی که بر فرزندانشان میشود ؛ آگاه و بیدار گردند.
ابوعبدالمالک امیری

هیچ نظری موجود نیست: