۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه

دست داشتن جنایتکار حامد کرزای در دستگیری و تحویل رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ به رژیم آخوندی

به گزارش سرویس تحقیقاتی آژانس خبری تفتان : روزنامه نیویورک تایمز دیروز گزارش داده بود که وقتی احمدی نژاد به کابل آمد با دو چمدان پر پول بود که یکی از آنها تقدیم داودزی و دیگری به کاخ ریاست جمهوری افغانستان تقدیم شد ، رژیم این خبر را در ساعات اولیه انتشار تردید کرد اما بعد از اعتراف جنایتکار کرزای به باج دهی خود اعتراف کرد.
اما هدف از دادن این پولهای نقد چه بود است ، اکثر محققان بعد از انتشار خبر باج دهی رژیم به جنایتکار کرزای بر این احتمالند که پولهایی که رژیم به کرزای داده است بابت دستگیری و تحویل رهبر جنبش مقاومت امیر عبدالمالک به رژیم آخوندی بوده است .
احمدی نژاد بعد از دستگیری رهبر جنبش توسط کرزای ، برای باج دهی دوباره و شکرانه کردن این جنایت به افغانستان سفر میکند و چمدانهای پر ازپول را تحویل جنایتکار کرزای میدهد.
لازم به ذکر است تقریبا در دولت افغانستان همه می دانند که داودزی "آدم و دلال رژیم آخوندی" است و از تهران پول می گیرد و بخشی از این پول ها را در اختیار کرزای قرار می دهد و یکی از سرکردان و طراحان دستگیری و تحویل رهبر جنبش به رژیم آخوندی بوده است.
این به برکت خون شهید اعظم امیر عبدالمالک است ، که روزنامه های دنیا پرده از این باج دهی برداشتند و احمدی نژاد و کرزای دو جنایتکار تاریخ را بدنام و رسوا کردند.
پس این پولها رشوه بوده اند که به جنایتکار حامد کرزای داده شده اند که امیر عبدالمالک بلوچ را تحویل رژیم بدهد و کاری ناجوانمردانه را حامد کرزای خلاف تمام موازین انسانی و پشتویی انجام داد.

هیچ نظری موجود نیست: