۱۳۸۹ مهر ۲۰, سه‌شنبه

اناتومی سید علی/ شرح در تصویر

۱ نظر:

ناشناس گفت...

حضرت شیخ السلام باید مواردی را مد نظر داشتہ باشند کہ ھیچ زمانی فریب حرفھای خامنہ ای جلاد را نخورند،چرا کہ خامنہ ای ھم مثل خمینی در تقیہ گفتن استاد است،بہ گفتہ خود خمینئ وقتی کہ آنھا قانون اساسی ایران راتایید کردہ در ان زمان تقیہ کردہ است ،پس از شاگرد او چہ انتظار؟