۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

امیر ما یک تن نبود یک ملت بود

مردها همواره در اوج به پایان میرسند تا ماندگار شوند امیر عبدالمالک مردی از جنس کوههای بلوچستان مردی همرنگ آفتاب در سرزمین آفتاب او هم به هزاران سردار شهید ودلاور بلوچ پیوست واما ننگ ماند بر آن ملتی که خود را به حکومت ننگین خامنه ای فروختند تا برادرشان را تحویل سفاکان دهند ننگ بر شما بی غیرتان.
دادشاه امروز شاد است که فرزندش را در آغوش خواهد کشید . امیر ما یک تن نبود یک ملت بود . و خود فروشان امید یک ملت را از آنان گرفتند . امیر جان سلام ما را به بهشتیان برسان / گرگها خوب بدانند/ در این ایل غریب گر پدر مرد / تفنگ پدری هست هنوز/گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند/توی گهواره چوبی پسری هست هنوز.

نظر یکی از کاربران

هیچ نظری موجود نیست: