۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

نظامی در حال انهیار و ملتی بر لبه پرتگاه!..

دکتر مجید توکلی ـ شهر کرد
ملت ایران امروز به آن مرحله ای رسیده که آرزوی برافتادن این نظام ضد انسانی را در خواب و خیال خود می پروراند. و حاضر است برای زدودن این کابوس وحشت بدترین بهاء را پرداخت کند.
ملت یکپارچه ایران در سایه این نظام نابخرد به قومیتهای فارس و ترک و کرد و بلوچ و لر و ترکمن و غیره .. و به مذاهب شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان تبدیل شده، روح همزیستی و وحدت ملی بکلی متزلزل گشته است.

در پرتو طلاطم زمانه و جذر و مدهای سیاسی روز عرصه بر نظام ولایت فقیه تنگ شده است. در عرصه داخلی از ملت و توده بکلی بریده شده در اوج خیالهای شاهانه سیر می کند! و در عرصه بین المللی هر کرکسی در آرزوی مرگش به جسم بیمارگونه ولاغرش چشم دوخته. امیدها تنها به چین کمونیست و امام غائب گره خورده است!
و بسیاری از سیاستمداران بر این اعتقادند که چین چون شاعر مست ایرانی نیست که اگر آن ترک شيرازي به دست آرد دل او را به خال هندويش بخشد سمرقند و بخارا را!
چین تنها منافع خود را در نظر دارد! و امام غائب که جز اسطوره ای خیالی و افسانه ای بی اساس هیچ نمی تواند باشد، اگر وجود خارجی می داشت غیابش امروز از بزرگترین کبائر به شمار می آمد!
اسلحه ی رسانه ای تبلیغات جهان غرب آنقدر در پوستین کوته اندیشان سپاه پاسداران دمیده، و از کاهی کوهی ساخته که آنها باورشان شده می توانند با قدرت نظامی جهان درافتند. غافل از اینکه هدف از این پهلوان سازیها و ساختن شیرهای ورقی تنها ترساندن عربها از این گرگ درنده بوده تا بدینوسیله بازار اسلحه فروشی خود را گرم کنند.
نتیجه این رستم بازیهای ساده لوحانه ما، و ساز و دهل توخالی غرب این شده که کشورهای عربی برای حفظ سلطنتهای خود معادل 160 ملیارد دلار اسلحه از غرب خریداری کنند! و این یعنی ذلت و خواری و فقری که ملت منطقه را به جنجالها و بحرانهای اقتصادی کشنده ای دچار خواهد کرد.
سردمداران نظام در کشور نگونبخت ما هنوز درک نکرده اند آمریکا و جهان غرب توان تحمل کشوری نیرومند در کنار اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه را ندارند. و این به عبارتی روشنتر یعنی اینکه ایران را می خواهند؛ به گورستان عراق تبدیل سازند.
این نظامیان سپاهی ما که از دید سیاسی و خواندن وقایع بکلی محرومند، هرگز درک نمی کنند جنایاتی که در عراق مرتکب شدند، دودش به چشمانشان خواهد رفت!
جیره خواران قم قتل عامهای بسیار فجیعانه و ددمنشانه ای را در عراق و افغانستان طراحی کردند که قلم را توان به تصویر کشیدن آنها نیست. هزارها افغان را در کانتینرهای فلزی زندانی و با آرپی چی زدن... هزاران عراقی را به جرم نامهایشان که مطابق میل آخوندهای قم و مشهد نیست سربریدن... و هزار و یک جنایت ننگین دیگری که جهان با چشم سر شاهد آن بود از تصور جنگیزها و هتلرهای تاریخ نیز بدور بود.
تمایل جهان غرب به استقرار نسبی در عراق و افغانستان، پرده کشیدن از دروغها و وعده های توخالی نظام به حماس، و خیانتها و بی وفائیش در حوادث غزه، و گرم شدن روابط ترکیه با حماس، همه به این نقطه اشاره دارد که کوس جنگ هوس نواختن گرفته است...
متأسفانه میهن عزیزمان در سایه این نظام ضد انسانی و خرافی به مرحله ای رسیده که به تعبیر قرآن کریم چون کمرش بزمین زنند نه آسمان و نه زمین بحالشان نگرید!" فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ".
همسایه ها را از خود رانده ایم، امید دلسوزی از آنها هرگز در تصورمان نباید باشد. اولین کسانیکه بر حال زار ما خواهند رقصید همین همسایه هایی هستند که با سیاستهای بی خردانه و تدخلات بیمورد و بهم ریختن امن و امانشان دلهایشان را ریش کرده ایم.
و ملت عزیزمان غافل از همه جا هیزم این آتش خانمان سوز است!
ملت ایران امروز به آن مرحله ای رسیده که آرزوی برافتادن این نظام ضد انسانی را در خواب و خیال خود می پروراند. و حاضر است برای زدودن این کابوس وحشت بدترین بهاء را پرداخت کند.
ملت یکپارچه ایران در سایه این نظام نابخرد به قومیتهای فارس و ترک و کرد و بلوچ و لر و ترکمن و غیره .. و به مذاهب شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان تبدیل شده، روح همزیستی و وحدت ملی بکلی متزلزل گشته است.
شاید اگر بازوی توانمند ملی گرائی از درون کشور به یکباره حرکت افتد، و انقلابی داخلی از رحم میهن متولد شود، ایران حفظ خواهد شد. اما اگر این چرخ گردون چنین بر منوال فعلی دو چرخ دیگر بچرخد، تاریخ در فکر ساختن شناسنامه ها و شخصیت های کذائی برای تکه های کوچک ایران خواهد بود، و شاید بزرگترین تکه آن گوشش باشد..
نمانیم کین بوم ویران کنند همی غارت از شهر ایران کنند
نخوانند بر ما کسی آفرین چو ویران بود بوم ایران زمین
دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود

سنی نیوز

هیچ نظری موجود نیست: