۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

مهاجرانی : تنها دو تن از میان 12 مرجع تقلید از دولت دفاع می کنند

عطاء الله مهاجرانی وزیرسابق فرهنگ وارشاد اسلامی در گفتگو با تلویزیون العربیه تاکید کرد اغلب مراجع تقلید در قم از جنبش سبز حمایت می کنند وتنها دو نفر از آنها از مواضع دولت دفاع می کنند.
او در مصاحبه با احمد علی الزین دربرنامه " روافد " که هرهفته به میزبانی نویسندگان و روشنفکران معروف جهان می رود تاکید کرد دیکتاتورها خود را حقیقت محض می دانند و به دنبال تسلط بر روح انسان ها هستند.
وی تاکید کرد در ایران با چنین مشکلی مواجه بود و با پذیرفتن تسلط دیکتاتورها بر روح ، ذهن وعقل خود مشکل داشت.
مهاجرانی درباره علت مهاجرت به بریتانیا گفت :" هنگامی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم از جانب آیت الله خامنه ای بامشکل مواجه شدم."
او تاکید کرد این مشکلات آنقدرگسترده شد که محمد خاتمی رئیس جمهورسابق ایران به او گفت :" دفاع از تو بسیارمشکل شده است."
آقای مهاجرانی دلیل این مشکلات را سیاست هایی دانست که در دوران وزارت به کارگرفته بود.
او افزود :" در آن دوران همواره بر آزادی مطبوعات ، سینما ، موسیقی وهمه بخش های فرهنگ تاکید می کردم اما این روش با دیدگاه رهبرجمهوری اسلامی سازگارنبود."
وزیرسابق فرهنگ وارشاد اسلامی گفت :" همواره تحت فشار بودم با این وجود وزارت فرهنگ برای من آرزو و یا خواسته نبود."
او گفت : " هنگامی که وزیر بودم سعی می کردم از اهل فرهنگ ، موسیقی دانان و نویسندگان حمایت کنم . همیشه می گفتم ای کاش در ایران وزارت فرهنگ نداشتیم زیرا این وزارتخانه در برخی مواقع به جای حل مشکلات فرهنگی گریبانگیر نخبگان و نویسندگان می شود."

هیچ نظری موجود نیست: