۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

امامت خامنه ای ملعون ، به دلیل حرام زاده بودنش ناجائز و باطل است

مرد فاشیست شماره ی یک جهان حجت متعیین جنایتکار خامنه ای در اقدامی کورکورانه از مردم اهل سنت در تهران خواسته است که در منازل شان نماز نخوانند باید بیاییند پشت سر این شیطان بزرگ نماز بخوانند.
اولا خامنه ای شما حرام زاده هستید پست سر حرام زداه نماز خواندن هیچ وقت جائز نیست.

دوما : شما جبار و ظالم و فاشیست هستید

سوما : شما تا دست هستید نمیتوانید خودتان وضو بگیرید مزدوران بسیجی شما را به حمام میبرند ، میشوند.

چهارم : شما از فرزندان ابن سباء یهودی هیستید و اقتدی بر روافض ها درست نیست و هر کسی بر رافضی ها اقتداء کند نمازش باطل و ناوراست

پنجم : شما اهل متعه و تقیه هستید

خامنه ای از این کارهای عجیب و قریب از احمد نژاد انتظار میرفت نه از شما به هر حال غلط کردید ، کور خواندید اهل سنت پست سر شما نماز نمیخواند ، نه تنها نماز خواندن را پشت سر شما حرام میداند بلکه دست دادن شما گناه است.

شما قاتل اهل سنت ایرانید ، شما قاتل ملت ایرانید خدا شما را لعنت کند و هر چه زودتر با فرعون و هامان و نمرود حشر کند

ناکو وشدل

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این دیو و عفریت نه تنها دشمن تسنن است بلکه دشمن بشریت است این عفریت بی حیا و بی غیرت علیل ذلیل دشمن همه مخلوقات خداست این بی غیرت شیره ای
فرزند فرعون و نمرود است احمدی نژاد
پسر اصلی این خبیث است چون مادرش را برای یک هفته صیغه کرده و از نطفه همین بی غیرت بی حیا بی ناموس است