۱۳۸۹ شهریور ۲۹, دوشنبه

دروغگوی بزرگ، رئیس جمهور منفور در نیویورک

زینت میرهاشمی
دروغگو در نیویورک
ششمین سفر پاسدار احمدی نژاد به نیویورک، همچون سفرهای قبلی اش به این شهر، واکنشهای بیشماری را در میان افکار عمومی آمریکا و نیز ایرانیان مخالف رژیم برانگیخته است. واکنش احمدی نژاد در برابر پرسشهای خبرنگاران و دروغهایی که تحویل می دهد، مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد.
احمدی نژاد به ویژه در این سَفر با موجی از اعتراض و تنفر روبرو شده است. احمدی نژاد در برابر تنفر جهانی حتا شهامت دفاع از عملکردهای رژیمی که به آن تعلق دارد را هم ندارد. موضع گیریهای او در نیویورک نه از موضع قدرت بلکه دقیقا از موضع ضعف است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد توهین به همسر رئیس جمهور فرانسه می پرسد، می گوید که توهین به کارلا برونی یک جرم است و خواهان محاکمه توهین کنندگان شده است. در حالی که توهین به همسر سرکوزی و حتا شایسته قتل دانستن وی از طرف کیهان شریعتمداری سخنگوی ولی فقیه، صورت گرفته است. احمدی نژاد تا زمانی که در ایران بود نسبت به این موضوع هیچ موضعی نگرفته بود.
وی در باره پرونده سکینه محمدی آشتیانی که اعتراض جهانی علیه حکومت ایران را برانگیخته است، بی شرمانه حکم سنگسار وی را انکار کرد. وی باز هم شهامت دفاع از ارگانهای حکومت ولایت فقیه را نداشت. زیرا حکم سنگسار سکینه محمدی توسط ارگانهای وابسته به همین رژیم اعلام شده است، اگر چه این حکم به علت فشارهای بین المللی در پرده ای از ابهام برای اجرایی شدن قرار گرفته است.
از سخن پراکنیهای تکراری و عوامفریبانه همراه با دروغگوئیهای شرم آور او در وجود آزادی بیان برای مخالفان و یا استقلال قوه قضائیه می گذریم زیرا دروغهای او را در طی سال اخیر مردم ایران با هزینه زیاد همراه با شکنجه، تجاوز و اعدام فرزندانشان برای افکار عمومی جهان افشا کرده اند.
رئیس گماشته شده ولی فقیه در سَفر امسال به نیویورک باز هم دچار معضلی به نام اقامت در هتل شده است. زیرا به دلیل منفوریت و نیز اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر، هتلهای ویژه مقامات کشوری از دادن محل اقامت به احمدی نژاد خودداری می کنند.
در مقابل این میزان منفوریت است که وقتی احمدی نژاد به ایران بر می گردد برای لطیف کردن حوادث تلخ پیش آمده موضوع هاله نور و آب افتادن دهان دیگران در مقابل حرفهایش را مطرح می کند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

طبق خبرهاي رسيده ازشهرهاي ايرانشهرچابهاروسرباز بيمارستان و درمانگاهاي اين شهرها مملوازكشته وزخمي شده ها است كه دردرگيريهاي اخيردرسرباز زخ داده وآماركشته هابه شدت رو به افزايش است همچنين درمسيرايرانشهرسربازچندين ايست بازرسي اضافه شده و منطقه براي تمامي مزدوران رژيم درحالت ناامني بسرميبرد ودرايرانشهرچندين جوان بلوچ به دليل توجه نكردن به ايست مامورين به دست متجاوزان كشته وزخمي شدند