۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

تشديد جنگ مذهبی رژيم در بلوچستان

به گزارش آژانس خبری تفتان : سرکرده اداره «آموزش و پرورش» رژيم در بلوچستان از تاسيس ۴۱۸ مدرسه مذهبی شيعی در بلوچستان خبر داده است.
مدارس مذهبی رژيم که « مدارس قرآنی» نام گذاشته شده اند طرحی دگر در ادامه شيعه سازی مردم بلوچستان است.
مدرسين مدارس مذهبی جديدالتاسيس حکومت در بلوچستان آخوندهای شيعی هستند که از اصفهان، مشهد، قم و ری به بلوچستان گسيل داده شده اند.
دانش آموزان بلوچ که در مدارس دولتی ثبت نام شده اند بالاجبار در کلاسهای مدارس مذهبی رژيم نيز گنجانده می شوند.

هیچ نظری موجود نیست: