۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

دولت فلسطین به رژیم : مشروعیت ندارید، در مورد فلسطین اظهار نظر نکنید

در پی دخالتهای اخیر مسئولان رژیم در مورد گفتگوهای صلح بین فلسطین و اسرائیل، و درست پس از برپائی مراسم تبلیغاتی «قدس» توسط آنان، نبيل أبو ردينة سخنگوی رئیس دولت فلسطین امروز گفت، «احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست، انتخابات را با تقلب برده است، مردم ایران را سرکوب میکند، و ریاست دولت را دزدیده است. وی در مقامی نیست که در مورد فلسطین یا رهبرانش حرف بزند.» وی اضافه کرد، «ابومازن [عباس] رئیس جمهوری است که با انتخاباتی آزاد و عادلانه انتخاب شده است که با حضور بیش از دوهزار ناظر بین المللی انجام گردیده است. ما برای فلسطین و بیت المقدس جنگیده ایم و در آن راه هزاران شهید و دهها هزار زخمی و زندانی داده ایم. ما مثل احمدی نژاد مردم خود را سرکوب نکرده ایم، ما در حال دفاع از حقوق و منافع ملی خود هستیم، و رئیس جمهور و رهبران فلسطینی و سازمان آزادیبخش فلسطین تنها نمایندگان مشروع مردم فلسطین هستند و میدانند چگونه از حقوق خودشان دفاع کنند و به هیچکس اجازه نخواهند داد تا رئیس جمهوری ملی یا مشروعیت سازمان آزادیبخش فلسطین را به زیر سئوال ببرد»

هیچ نظری موجود نیست: